Besparen op uw medische kosten, enkele tips!

Door Jacobjones gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Besparen op uw medische kosten, ja het kan. In dit artikel geef ik diverse tips om uw doktersfactuur omlaag te halen. Veel mensen betalen te veel aan hun arts. Voor dit artikel baseerde ik me op de situatie in België.

Kies een geconventioneerde arts.

In België zijn er akkoorden afgesloten tussen ziekenfondsen en bepaalde zorgverstrekkers (geneesheren, tandartsen, …). De artsen die deze akkoorden aanvaarden, worden geconventioneerde artsen genoemd. Zij engageren zich om overeengekomen tarieven te respecteren en passen de derdebetalersregeling toe. De derdebetalersregeling betekent dat de patiënt enkel het remgeld betaalt aan de zorgverlener. Het terugbetaalbare deel van het honorarium, krijgt hij dan rechtstreeks terug van het ziekenfonds.

Alle artsen die deze akkoorden niet respecteren, noemen we dan ook niet-geconventioneerde artsen. Zij mogen dus hun honorarium vrij bepalen maar dat ligt dan meestal wel hoger dan het officiële tarief.

Stel bijvoorbeeld dat een dokter je 22 € vraagt voor een bezoek. Het wettelijk tarief bij een geconventioneerde arts bedraagt 18,26 €. De bijkomende 3,74 € is een supplement dat je als patiënt uit eigen zak moet betalen indien je een niet-geconventioneerde arts bezoekt. Van het ziekenfonds krijg je 13,56 € terug van uw ziekenfonds. De overige 4,70 € is het remgeld die iedereen moet betalen.

Een bezoekje aan een geconventioneerde arts kan je alvast enkele euro’s opleveren, zeker wanneer het om hogere bedragen gaat.

Let op, er zijn ook artsen die gedeeltelijk geconventioneerd zijn. Dit wil zeggen dat ze op bepaalde uren, dagen en/of plaatsen zich aan de akkoorden houden. Daarom is het altijd nuttig om even vooraf te informeren of de arts al dan niet geconventioneerd is.

Ga na of je in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming!

Het systeem van de verhoogde tegemoetkoming zorgt ervoor dat bepaalde rechthebbenden meer terugbetaald krijgen en dus een lager remgeld moeten betalen dan de andere verzekerden.

Er bestaan twee vormen van verhoogde tegemoetkomingen:

1/Op basis van een sociaal voordeel.
Mensen die een leefloon trekken (3 maanden ononderbroken of 6 maanden onderbroken in een periode van 12 maanden), mensen met een handicap of bejaarden die een gewaarborgd inkomen genieten.

2/Op basis van een bepaalde hoedanigheid.
Het gaat hier ondermeer over wezen, invaliden, gepensioneerden en weduwen. Ook vijftigplussers die langer dan een jaar volledig werkloos zijn kunnen hiervan genieten.

Vraag aan uw huisarts om een globaal medisch dossier bij te houden!

Ga naar een geconventioneerde huisarts en vraag hem of haar om een globaal medisch dossier van je bij te houden. Per kalenderjaar mag de huisarts hiervoor een bedrag aanrekenen dat integraal door het ziekenfonds wordt terugbetaald.

In het globaal medisch dossier houdt de huisarts alle gegevens over je gezondheid bij zoals je medische voorgeschiedenis, je geneesmiddelengebruik, de gevolgde behandelingen en verslagen van specialisten of andere zorgverstrekkers. Ook moet hij met de oudere patiënt aan preventie doen om bepaalde ziekten zoals borstkanker of baarmoederhalskanker vroegtijdig op te sporen.

Maar zo’n globaal medisch dossier heeft ook financiële voordelen voor de patiënt. De patiënt met een globaal medisch dossier krijgt 30 % vermindering op het remgeld bij elke consultatie aan die huisarts en dat gedurende twee jaar na de aanvraag. Telkens wanneer je het bijhouden van het globaal medisch dossier verlengd, wordt ook dit voordeel voor een jaar verlengd.

Je krijgt ook een hogere terugbetaling voor een eerste consultatie bij een specialist na doorverwijzing door de huisarts. Er is wel een bijkomende voorwaarde, het moet gaan om één van volgende specialisaties: cardiologie, dermato-venereologie,  endocrino-diabetologie, gastro-enterologie, geriatrie, gynaecologie en verloskunde, inwendige geneeskunde,  kindergeneeskunde, neurologie, neuropsychiatrie, oftalmologie, ORL-otorhinolaryngologie, pneumologie, psychiatrie, reumatologie, stomatologie of urologie.

Je inschrijven bij een groepspraktijk van Geneeskunde voor het volk!

Een voorwaarde om je in te schrijven bij een groepspraktijk van geneeskunde voor het volk, is in de buurt wonen van zo’n praktijk. Er is er één in Deurne, Herstal, Hoboken, Genk, Lommel, La Louvière, Marcinelle, Molenbeek, Schaarbeek, Seraing en Zelzate. Per ingeschreven patiënt krijgen ze jaarlijks van het ziekenfonds een vast bedrag. Momenteel zijn er reeds meer dan 25.000 patiënten ingeschreven bij geneeskunde voor het volk. Je herkent de groepspraktijk aan het logo (zie foto hierboven).

Je bent dan uiteraard verplicht om naar deze groepspraktijk voor al uw medische problemen. De eerstelijnszorgen zijn wel volledig GRATIS. Dus elk bezoek aan de huisarts, tandarts, psycholoog of maatschappelijk werker die deel uitmaakt van deze groepspraktijk is gratis. Ga je naar een andere huisarts dan moet je wel de volledige pot betalen en krijg je niets terug van het ziekenfonds. Meer info op de website van geneeskunde voor het volk op http://gvhv-mplp.be/nl/over

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
ik weet wel zeker dat er in nederland veel onnodige kosten worden gemaakt.
Zo werkt dat in Belgie. Wij wonen in Duitsland. Recentelijk heeft mijn man een ongeluk gehad en is hier in Duitsland naar de dokter geweest. Afgaande op deze ervaring denk ik dat er in Nederland veel onnodige kosten worden gemaakt.