Kinderen in de jeugdzorg mogen mee praten

Door Ding gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Volgens de rechten van kind heeft het kind recht om zijn of haar mening te geven over zaken die het kind aangaan en onze overheid moet er dan ook voor zorgen dat het kind die mening kan uiten en dat er naar hem of haar word geluisterd

Het kind en de overheid:

In princippe is dat dus allemaal goed geregeld in Nederland, want in diezelfde rechten van het kind staat dat de overheid alle maatregelen zal nemen om  de rechten van het kind te realiseren dus dan moet het allemaal wel goed voor elkaar zijn zou je denken. Ik kan u vertellen dat hier nog wel het een en ander aan schort, zelf vangen we pleegkinderen op dit zijn dus echt de kinderen van de rekening. Als ik alle hulpverleners erom heen mag geloven gebeurt alles in het belang van het kind.

Belang van het kind.

Aan het belang van het kind wordt ook en tercht een artikel besteed in de rechten van het kind. Hierin staat vermeld dat het belang van het kind voorop moet staan en zo moet het ook zijn. Na 17 jaar pleegzorg denk ik er toch wel iets anders over. Want wat blijkt als je met de hulpverleners om de tafel zit iedere hulpverlener heeft een ander belang van het kind voor ogen. Praktijk voorbeeldje- kind (baby) wordt bij ons geplaatst, is van alles mee aan de hand (buiten dat hij met zijn 5 maanden al op diverse verschillende plaatsen en met verschillende mensen heeft moeten doorbrengen) gelukkig is zijn gezondheid voor zover het zich laat aanzien goed maar om hem heen gaat dus alles niet zo als het moet en er zijn twijfels over de veiligheid van het kind, dit zijn de berichten die wij erbij krijgen.

Ouders komen even kijken waar hun ventje een tijdje komt logeren. Ouders hebben aangegeven ( bij Bureau Jeugdzorg) dat ze aan hun relatie willen werken en willen een "gezinsherenigingstraject" in. Hulpverlener van BJZ zegt het in het belang van het kind te vinden dat hij(baby) zo vaak (liefst intern) mogenlijk bij pa en ma moet zijn.  De hulpverlener van het traject waarin je komen vind in het belang van het kind  2a3 dagen eerst lang genoeg, hebben ze tijd om te bekijken waar het zwaarte punt van de hulp moet komen te liggen. De maatschappelijk werker van het gezin vind het in het belang van het kind dat er iedere dag even, op een neutraal terein, een bezoekregeling moet komen. Omdat deze hulpverleners allemaal een eigen belang hebben in dit kind of in iedergeval een eigen uileg geven aan dit belang gebeurt er eerst helemaal niets Men is alleen bezig een plan te maken warin iedereen zich kan vinden, en het kind dan?   Wij als pleegouders vonden  en vinden dat nog steeds in het belang van het kind om dat kind eerst maar eens een aantal dagen op een plaats te laten zodat hij tot rust zou kunnen komen en indelijk eens kon wennen aan dezelfde gezichten.  Wij zagen dit uiteraard verkeerd werd ons uit alle hoeken verteld. De oplossing van het probleem kwam uit onverwachte hoek. Pa en Ma kregen ruzie hierover en zijn knallend uit elkaar gegaan. En nu????? de toekomst zal het leren.  Het kereltje is nog steeds (inmiddels 3 maanden) bij ons en wij hebben aangegeven dat er een definitieve oplossing moet komen omdat hij zich aan ons gaat hechten waardoor er dadelijk misschien schade optreed als hij naar een ander gezin moet. Men is nu bezig met een plaatsing in het netwerk van ouders dus we hopen en denken dat het wel goed zal komen.

Nu begrijp ik ook wel dat zo een jong kind niet zelf kan meepraten over wat het beste voor hem is maar op de manier waarop dit nu gebeurt komt het natuurlijk ook niet goed, misschien moeten pleegouders erkend worden als gesprekspartner die advies kunnen uitbrengen over een bepaald kind dat bij hun verblijft want wat voor therapie ouders ook gaan volgen om de boel op de rails te krijgen je zult altijd aan het kind kunnen zien na een bezoek wat het teweeg heeft gebracht bij dat kind (en dat hoeft zeker niet altijd verkeerd te zijn) endie veranderingen van het kind zien de pleegouders omdat hij in dat gezin "meedraaid"

Kinderen van 13 en ouder: 

Gelukkig is er in de wet vastgelegd dat als je 13 jaar bent  je alle stukken die over je gaan in de hulpverlening mag inzien en dat er altijd toestemming aan je gevraagd moet worden voor bv het opvragen van medische gegevens Ook krijg je vanaf dan een uitnodiging van de rechtbank als er een O.T.S. (ondertoezichtstelling) moet worden verlengd. Hierdoor krijg je, mischien meer dan voorheen een eigen identiteit

 

Tot slot:

Over pleegzorg in ons leven is een hoop te vertellen, er zijn inderdaad zaken die me iriteren zoals hierboven staat of over de wisselingen van gezinsvoogden slechte en onvolledige rapportage en ga zo maar door. Maar wat het belangrijkste is voor ons dat wij zien dat de meeste kinderen die bij ons zijn geweest en kinderen die we in menig ander pleeggezin zien.  zien opbloeien tot gezonde en blije kinderen en daardoor vegeet je  alles wat misging en wat blijft is dan  het plezier wat niet alleen de kinderen hebben maar ook zeer zeker wij als pleegouders.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed stuk. Pleegzorg is iets moeilijks, maar wel heel mooi..
goed stuk ***Dikke Duim*** fan erbij en groetjes van oussama..