Yoga en mensen/kinderen met een verstandelijke handicap

Door Infosportclubtopfitnl gepubliceerd op Thursday 17 January 13:52

Ik ben bezig met een yoga opleiding en wil me graag gaan specialiseren in het lesgeven aan kinderen of in ieder geval mensen met een verstandelijke beperking omdat ik denk dat vooral voor deze mensen weinig is en de ademhalingsoefeningen heel goed voor hen zouden kunnen werken.r uw artikel

Wat is een verstandelijke beperking?
Baby's en peuters met een verstandelijke beperking ontwikkelen zich minder snel dan andere kinderen. Het zitten en staan gaat langzamer dan bij leeftijdsgenootjes. Ze beginnen later met brabbelen en woordjes nazeggen kortom ze leren minder snel dan andere kinderen van dezelfde leeftijd. Ze hebben meer herhaling nodig om nieuwe dingen te leren. En dat gaat niet vooruit naarmate het kind ouder wordt.

Hoe meet je of iemand minder snel denkt?
Daarvoor gebruiken ze intelligentietests. Bij zo'n test moet iemand verschillende opdrachten uitvoeren. Bijvoorbeeld:
• een puzzel maken;
• plaatjes bij elkaar zoeken;
• woorden nazeggen;
• een zin afmaken;
• blokjes in een patroon leggen.
De uitkomst van een intelligentietest noem je IQ.
De meeste mensen hebben een IQ tussen de 90 en 110.

Kinderen/mense met een verstandelijke beperking hebben een IQ onder de 70.
Het is voor hen daardoor moeilijker om zich te redden in de maatschappijj. Vaak hebben ze daarnaast bijkomende problemen, bijvoorbeeld autisme of gedragsproblemen. Dat heeft ook weer invloed op hun zelfredzaamheid.

Hoe kleiner de zelfredzaamheid is, hoe groter de behoefte aan zorg.
De eerste signalen van een verstandelijke beperking
De ouders zijn vaak de eersten die bemerken dat er wel iets aan de hand kan zijn met hun kind.
Het kind ontwikkelt zich anders/langzamer dan andere kinderen van dezelfde leeftijd.
Voorbeelden waar je het aan kan opmerken zijn omrollen, zitten, praten en lopen.
Meestal voelen de ouders dan wel aan dat er iets niet klopt.

Bij kinderen met een lichte beperking gaat het meestal anders.
Zij zijn niet achter op het gebied van lachen, lopen en praten. Pas als het kind naar school gaat, kan het zijn dat de peuterleidster of leerkracht merkt dat het kind achterblijft bij de andere kinderen of zich anders gedraagt. Het kind is bijvoorbeeld erg druk, ziet geen gevaar of heeft erge driftbuien.

Een kind dat achterblijft in zijn ontwikkeling hoeft nog niet per se verstandelijk gehandicapt te zijn. Zolang er geen onderzoek is gedaan, kunnen artsen alleen zeggen dat zo'n kind waarschijnlijk een ontwikkelingsstoornis heeft.

Diagnose
Wat is het onderzoek naar een verstandelijke beperking?
Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u op verschillende plaatsen raad vragen onder andere bij :
• het consultatiebureau;
• uw huisarts;
Is er eenmaal een sterk vermoeden dat uw kind een verstandelijke beperking heeft, dan krijgt u een verwijzing naar een kinderarts. Die zal waarschijnlijk de volgende onderzoeken doen of laten doen.
• De kinderarts vraagt of er in uw familie mensen met een verstandelijke beperking zijn. Ook vraagt ze of u al eens een miskraam hebt gehad of een doodgeboren kind.
• De kinderarts onderzoekt uw kind: hoe ziet uw kind eruit? Hoe is de spanning van de spieren? Werkt het hartje goed? Hoe voelen de lever en de milt aan? Kan het kind goed zien en horen?
• De kinderarts stuurt wat bloed en wat urine van uw kind op naar het laboratorium.
• De kinderarts kan een DNA of chromosonenonderzoek doen.
Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer uw kind lichamelijke kenmerken heeft die kunnen wijzen op een syndroom. Vaak vraagt de kinderarts dan ook aan een erfelijkheidsdeskundige om naar uw kind te kijken.
• Bij kinderen met epilepsie kan een EEF worden gemaakt.
• Soms laat de arts een scan maken van de hersenen, dit wordt ook gedaan als de schedel erg klein of erg groot is.
• U krijgt ook een verwijzing naar een psycholoog. Deze test de intelligentie van uw kind, kan uw kind zelfstandig het alledaagse leven aan? Bijvoorbeeld kleine dingen als zich wassen tandenpoetsen en veters strikken, maar ook samen spelen met andere kinderen. Deze testen zijn al mogelijk vanaf de peuterleeftijd.
Oorzaken
Hoe komt het dat uw kind een verstandelijke beperking heeft?
Sommige ouders van een kind met een verstandelijke beperking vragen zich af: is het mijn schuld? Meestal is het niet zo het is meestal toeval dat een kind een verstandelijke beperking heeft.

Bij ongeveer de helft van de kinderen wordt er een oorzaak gevonden. Soms lukt dit pas na lang onderzoek. De oorzaak kan in de genen of de chromosomen liggen. Dan is er daar een foutje ontstaan.

Soms heeft de verstandelijke beperking te maken met iets wat er tijdens de zwangerschap is gebeurd. De moeder is bijvoorbeeld ziek geweest terwijl het kind in de baarmoeder zat. Of de moeder heeft medicijnen, drugs of alcohol gebruikt waardoor het kind is beschadigd.

De bevalling van een kind met een verstandelijke beperking gaat vaak moeilijk Vaak wordt er gedacht dat de het kind een verstandelijke beperking heeft gekregen door de moeilijke bevalling, maar het is vaak juist andersom. De bevalling was zo moeilijk door de beperking van het kind.
Wilt u weten of er een duidelijke oorzaak is voor de verstandelijke beperking van uw kind? Vraag aan de kinderarts of hier onderzoek naar gedaan kan worden.
Hulp
Welke hulp kunt u krijgen bij de zorg voor een kind met een verstandelijke beperking?
Uw kind gaat misschien overdag naar de kinderopvang. Toch kunt u nog uw handen vol hebben aan de zorg voor uw kind. Het is mogelijk om hulp te krijgen. En als u daar niet genoeg aan hebt, kunt u een zoeken om u te helpen. Er zijn ook mensen/organisaties die helpen, hulp bieden bij een persoonsgebonden budget
U wilt waarschijnlijk dat uw kind ondanks zijn beperking zo veel mogelijk leert en kan. De meeste kinderen met een verstandelijke beperking hebben veel aan: fysiotherapie, ergotherapie, bewegingstherapie en logopedie
Onderwijs
Onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking
Sommige kinderen met een verstandelijke beperking kunnen naar een gewone school; voor andere is het beter om een vorm van speciaal onderwijs te bezoeken. Het is niet altijd meteen duidelijk wat het beste is voor uw kind: Ook bij een gewone school is het mogelijk dat er aanpassingen worden gedaan voor je kind.


Yoga voor verstandelijk gehandicapten
Bij mensen met een verstandelijke beperking stroomt de energie van het denken en het denkvermogen niet vlot door, waardoor het denkproces stagneert. Hierbij kun je hen helpen omdat deze remmingen nogal eens problemen geven bij het uiten van gevoelens en emoties.
Verstandelijk gehandicapte mensen kunnen bijvoorbeeld hun angsten of boosheid slecht of moeilijk onder woorden brengen hierdoor kunnen ze gefrustreerd raken en dat geeft nog meer problemen.
De beoefening van Yoga stimuleert de doorstroming van de energieën die door de verstandelijke beperking zijn geblokkeerd. Evenals het geven van voetrlextherapie en ontspanningsmassage.
Bijvoorbeeld de buikademhaling zorgt ervoor dat er meer rust in het denken komt en het geeft een ontspannen gevoel.
Het bewust en geconcentreerd bezig zijn met de lichamelijke yoga oefeningen laat zelfvertrouwen groeien en dat is vooral bij deze doelgroep erg nodig.
Zo brengt Yoga iedereen, dus ook een verstandelijk gehandicapte, meer zelfrespect.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
erg interessant!