Oud-hollands vee, gelukkig nog niet helemaal verdwenen

Door Handigeharrie gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Oud hollands vee, waarom het bijna verdween en toch overleefde.

Waarom het vee veranderde.

Het vee wat op onze boerderijen rondloopt is sterk veranderd, de belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk  wel de introductie van de kunstmest. Een van de belangrijkste redenen om vee te houden was om hun mest. De veeteelt stond in die tijd nog volledig in dienst van de landbouw. Het vee moest in staat zijn van gewassen te leven welke of eenvoudig te verbouwen was of liever nog wat op onbewerkte grond voorkwam. In deze tijd was landbouw zonder vee bijna niet mogelijk, en als je dan toch dieren had dan moest het ook maar volledig uitgenut worden. dus waarom niet de wol van de schapen gebruiken, het spek van het varken, de melk van de koe en de trekkracht van de os. Maar de hoofd reden voor eht houden van vee was toh de mest, hierdoor kon de grond vruchtbaarder gemaakt worden. De bouw van de stallen wijzen hier duidelijk op denk maar aan de potstal, deze is geheel gebouwd op het winnen van de mest, zo ook de schaapskooi. Zelfs spreekwoorden wijzen hierop, bijvoorbeeld de schaapjes op het droge hebben, in dat geval was de schaapskooi zo gevul dat er voldoende mest was om de gond te bebouwen de schapen liepen dan op droge mest. Echter de kunstmest bracht een definitieve ommekeer in de agrarische sector. Ineens was het nieteer noodzakelijk vee te houden om landbouw te kunnen bedrijven. Het betekende echter wel dat het houden van vee een hele andere dimensie kreeg. Niet meer de mest maar de andere producten werden belangrik zoals het vlees, de melk en de wol. Langzaam aan zou het veranderen van de veeteelt in dienst van de landbouw naar landbouw in dienst van de veeteelt. De geharde rassen die multifunctioneel waren werden in geruild voor dieren die maar een uitstekende eigenschap hadden bijvoorbeeld het dikbilrund, deze is duidelijk alleen gefokt om zoveel mogelijk vlees te produceren, of het holsteiner rund dat een heel hoge melkproductie leverde. Varkens werden omgevormd tot producenten van magerder vlees en schapen verdwenen langzaam uit het Nederlandse landschap.

De gevolgen

De gevolgen waren al spoedig merkbaar, het landschap veranderde dramatisch. Waren er eerst kleine akkertjes, afgewissseld door meer natuurlijke gebiedjes en of geriefbosjes, er waren talrijke gewassen te zien, dit veranderde de diversiteit werd vervangen door grootschaligheid in landbouw met een beperkte variatie, en de natuur werd niet meer in tooom gehouden wat weer leidde tot vergrassing en verhouting van gebieden, door onder andere het verdwijnen van het schaap dreigde door vergrassing de heide velden uit Nederland te verdwijnen.

Het ei van Colmbus

Daar het met het nederlandse landschap bergafwaarts ging werden er alllerlei maatregelen getroffen , om te redden wat er te redden viel stukken grond werden afgeplagd om heide een kans te geven en werd er bos aangeplant. Toch had dit maar weinig effect, tot men op het lumineuze idee kwam om de natuur weer te laten begrazen, heirvoor werd onderandere het drents heideshaap ingezet en met ongelooflijk goed resultaten, de heide velden konden zich herstellen en soorten als de heide kikker en de zonnedauw kregen weer een kans. Langzaamaan kwam ment tot het besef dat het oud hollands vee een breder doel had dan alleen mest produceren. Het oudhollands vee kwma weer in de belangsteliing en gelukkig zijn er nu een behoorlijk aantal hobbyboeren druk bezig oude sooorten vee van de ondergang te behoeden. Zo zie je nu steeds meer Lakenvelders in de weiden lopen, in Gronigen kom je ook weer geregeld Groninger blaarkoppen tegen en ook de Witrikken (witruggen) komen op meerdere plaatsen voor.

 Het gevaar is nog niet geweken

Nog steeds staan een aantal Nederlandse boerderijduren op het punt van verdwjnen, dat dit spijtig zou zijn behoeft geen betoog. Mijn bijdrage omde bekendheid wat te vergroten zal het schrijven va stukjes over deze stukjes Hollands glorie te schrijven. Want onbekend maakt onbemind.

Wat kunt u doen

De meeste mensen kunnen alleen hn belangstelling tonen en wellicht producten kopen die van deze dieren afkomstig zijn. En een enkeling die tijd en ruimte heeft kan wellicht zich ontfermen over een bepaald ras en hiermee proberen te fokken het te behouden en te redden. Mocht u in deze gelukkige omstandigheden zijn, er zijn al veel actieve verenigingen die u vooruit kennen helpen.

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
mooi geschreven maar hiet zie je dat wel nog genoeg hoor hier heb je van alles woon ook wel op de buiten maakt ook