Welk type auto is het duurzaamst?

Door Nivice gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Wat gaat het worden? Rijden op elektriciteit of waterstof, of toch een gewone motor, maar dan op duurzame brandstof?

Inleiding

Er moet iets gebeuren: fossiele brandstoffen raken op en de uitstoot van broeikasgassen is te hoog. Hierbij speelt de auto een belangrijke rol. Vrijwel al het wegtransport maakt gebruik van motoren op fossiele brandstoffen. Daarnaast is het wegtransport ook een grote bron van luchtvervuiling; in de Europese Unie veroorzaakt het zo een 18% van de uitstoot van broeikasgassen. Het is echter ook al lang duidelijk dat er geen kant-en-klaar antwoord is. Er zijn allerlei mogelijkheden en tot nu toe is onzeker wat de beste optie is. Er werd een onderzoek gedaan hoe de uitstoot van broeikasgassen door autogebruik het best kan worden beperkt, zodat we dan gebruik gaan maken van verschillende type energiebronnen (dus niet meer alleen olie). Ook moet de overgang een beetje geleidelijk kunnen gaan, want dan is volgens eerdere onderzoeken de kans op succes het grootst.

Van bron tot wiel

Om tot schonere en zuinigere auto’s te komen, kun je in principe twee dingen doen: de brandstof aanpassen of de hele auto. In het eerste geval heeft de auto nog steeds een verbrandingsmotor, maar gebruikt hij bijvoorbeeld geen benzine meer, maar biomassa of ethanol. Je kunt echter ook een heel ander type auto invoeren, zoals een elektrische auto of een wagen op waterstof. Dan zit er een andere motor in de auto. Beide alternatieven werden grondig onderzocht.
Er werd eerst gekeken naar de mogelijkheden om andere brandstof te gaan gebruiken, en in het bijzonder Fischer-Tropsch brandstoffen (FTB). Dat zijn vloeibare brandstoffen die geproduceerd kunnen worden met een methode die is bedacht door de Duitse geleerden Fischer en Tropsch. Deze brandstof is interessant, omdat het in bestaande auto’s gebruikt kan worden zonder enige aanpassingen.
Of rijden op FTB echt een vooruitgang zou zijn, was niet zeker daarom hebben ze een analyse gedaan. hieruit kwam naar voren dat de uitstoot van broeikasgassen bij het produceren en gebruik van FTB voor een groot deel afhangt van de gebruikte grondstof. FTB kun je namelijk op verschillende manieren maken. Wanneer kolen gebruikt worden, verhoogt de uitstoot met 110%. Aardgas levert een verhoging op van 10%. Alleen biomassa als grondstof zou voor een verlaging zorgen: zo’n 75% vermindering in uitstoot. Maar dan moet de biomassa zelf wel op een ‘klimaatneutrale manier’ geproduceerd zijn.
De uitstoot van broeikasgassen wordt dus alleen maar meer, tenzij er biomassa gebruikt wordt. Die methode staat echter nog in de kinderschoenen en is voorlopig niet toepasbaar. Het gebruik van FTB in plaats van de huidige benzine en diesel lijkt daarom op korte termijn niet haalbaar. Andere optie dus: een aanpassing in de auto.

Alternatieve auto

Al jaren is er aandacht voor elektrische auto’s en wagens op waterstof. In het laatste geval wordt de waterstof via een brandstofcel in elektriciteit omgezet, wat een efficiënt en ‘schoon’ proces is. Het nadeel bij beide type auto’s is echter de aanlevering van de energie. Er moeten speciale oplaadstations komen, of plaatsen waar je waterstof kunt ‘tanken’. Daarnaast zijn batterijen en brandstofcellen voor auto’s nog steeds erg duur.
Een alternatief dat al wel werkt, zijn hybride auto’s zoals de Toyota Prius en Honda Civic Hybrid. Die hebben zowel een gewone verbrandingsmotor als een elektromotor. De motoren werken meestal ‘naast elkaar’ (parallel): de elektromotor zorgt bijvoorbeeld voor de stuurbekrachtiging en de airco, terwijl de verbrandingsmotor de wielen van energie voorziet. In een nieuw type hybride werken de motoren echter in serie, dus na elkaar. In dat geval, zoals bij de nieuwe Chevrolet Volt (Opel Ampera in Europa), wordt de verbrandingsmotor alleen gebruikt om elektriciteit op te wekken: de elektromotor verzorgt in z’n eentje de wielaandrijving.
Ze hebben de verschillende automogelijkheden op een rijtje gezet en onder andere berekent hoe efficiënt de auto omgaat met energie en wat het effect is op de uitstoot van broeikasgassen. Bij de uitstoot wordt er  ook rekening gehouden met het produceren van de brandstof.
Het blijkt dat de serieel hybride auto’s 34-47% minder brandstof verbruiken dan gangbare auto’s op benzine of diesel. Ook is er minder CO2-uitstoot: 89-103 gram CO2 per kilometer in plaats van zo’n 159 gram (afname met 35-44%). Bij ‘gewone’ elektrische auto’s (die ergens moeten opladen) hangt de totale CO2-uitstoot grotendeels af van de manier waarop de elektriciteit werd opgewekt. Bij gebruik van duurzame energie (bv. zonne- of windenergie) komt er 0 gram CO2 in de lucht terecht, maar is de elektriciteit opgewekt in een oude kolenfabriek, dan is er 155 gram CO2-uitstoot. De verwachting is echter dat aardgas gebruikt gaat worden, wat leidt tot 35-77 gram. Dan is er toch een reductie van 51-78% ten opzichte van de huidige auto’s en brandstoffen.

De winnaar

Zoals je misschien zelf al opgemerkt hebt, is er dus eigenlijk nog geen duidelijke winnaar. Elektrisch rijden zou misschien de ‘schoonste’ oplossing zijn, maar door de kosten is dat voorlopig niet haalbaar. De prijs hangt overigens wel samen met de ontwikkelingen op technologisch gebied. Wanneer de techniek verbetert, gaan de kosten vaak vanzelf omlaag.
Toch is het belangrijk alle opties open te houden. Ten eerste daalt de prijs van accu’s ook snel zonder assistentie. Daarnaast zijn er ook barrières waar geld niet bij helpt.
In Londen kun je je auto nu al op verschillende plaatsen opladen en ook in Nederland wordt daar hard aan gewerkt. In 2015 moet vijf procent van het Amsterdamse wagenpark elektrisch zijn.

Conclusie

Niet één techniek springt er uit, maar de combinatie van hybride en duurzame biobrandstoffen lijkt het makkelijkst en goedkoopst. En als biobrandstoffen niet haalbaar zijn, op naar elektrisch rijden.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed artikel. Twee kanttekeningen. Het is waarschijnlijk niet mogelijk om echt grootschalig op biobrandstoffen over te gaan, daar vrijwel alle landbouwgrond reeds in gebruik is en er anders weer zeer directe competitie met de natuur is. En als je de gehele levensloop van elektrische auto's (en vooral accu's!) bechouwt, blijkt dat ze (nu nog) zoveel energie nodig hebben bij de fabricage daarvan tov de fabricage van een normale benzine- of dieselauto, dat de uitstoot door het rijden irrelevant is. Evenwel onderschrijf ik je conclusie: op naar elektrisch rijden! Dat zou erg mooi zijn.
Interessant! Moeten we in de gaten houden met de stijgende brandstofprijzen van tegenwoordig. Duim!