Scheikunde leren voor het examen of toetsen! Havo

Door Dorien99 gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Als je wilt weten hoe je de PH moet berekenen voor toetsen van scheikunde of voor het examen! Hier een samenvatting!:) (havo 5)

exotherm: energie wordt als warmte afgestaan aan de omgeving.
endotherm: energie wordt als warmte opgenomen door de omgeving.
tijdens een endotherm proces wordt de omgeving kouder.
Katalysator: bruinsteen, aardappelsap.
snelheidreactie:
• Soort stof
• verdelingsgraad van de beginstoffen
• concentratie van de beginstoffen
• temperatuur van het reactie middel
• katalysator

Stoffen zien verdwijnen:
• omgezet in andere stoffen
• stoffen verplaatsen naar een andere ruimte
In mensen:
• absorptie van voedingsstoffen
• absorptie van o2 via membranen.
Homogeen: Gasvormig(g) en opgelost (aq)
heterogeen: (s) en (aq)
H6.
Hoe meten we de ph van een oplossing?
• universeelindicatorpapier
• ph-meter
• zuur-base indicator.

Zuren: Als de H+ groot is, is de oplossing zuurder.

Moleculaire stoffen: Geleiden geen stroom en bestaat niet uit ionen. Toch geleiden zure oplossingen wel stroom, maar dat kan alleen maar als er ionen in voor komen.
Azijnzuur in water oplossen:
Ch3COOH(l)  H+ (aq) + CH3COO-(aq)
waterstofchloride HCL
salpeterzuur HNO3
Zwavelzuur H2SO4
Fosforzuur H3PO4
Koolzuur H2CO3 (h20 + CO2)
Azijnzuur(ethaanzuur) Ch3COOH (Hac)

Meerwaardige zuren: Zuren die per molecuul meer dan 1 H+ kunnen vormen.

Sterkzuur in water:
HCL (g)  H+ + CL- (aq)
Zuren waarvan alle moleculen in een aflopende reactie met water reageren, worden sterke zuren genoemd. Alles wat in tabel 9 boven H3O+ staan, zijn sterke zuren(die met water oplossen).
- In sterke zuren zijn alleen maar H+ ionen en zuurrestionen aanwezig.
Oplossing van een sterkzuur: (waterstofchloride-oplossing) H+(aq) + Cl-(aq)

Zwakzuur in water:
Azijnzuur lost ook op in H20. Maar slechts een klein deel van de opgeloste azijnzuurmoleculen reageert met water. De reactie van azijnzuur met water is een evenwichtsreactie. Het evenwicht ligt links: het evenwichtsmengsel bevat meer opgeloste azijnzuurmoleculen dan ionen.
Ch3COOH (aq)   H+(aq) + CH3COO-  (aq)
- In zwakzuur oplossingen zitten opgeloste zuurmoleculen, H+-ionen en zuurrestionen. De opgeloste zuurmoleculen zijn in de meerderheid.
Voor een oplossing van een zwakzuur: (azijnzuuroplossing) CH3COOH(aq)


Bereken PH van oplossing met bekende [H+]:
De [H+]in een zoutzuur is 0,250 mol L-1. Hoe groot is de PH van het zoutzuur?
PH=-log[H+]  =  PH=-log 0,250
Uitkomst: 0.602.

Bereken [H+] in een oplossing met een bekende PH.
Hoe groot is [H+] in water met een PH van 5,4?
5,4= -log[H+]
Dus bereken je met 10^-5.4 = 4.0x10^-6

 

Basen.
Hoe ontstaan de OH- ionen in een basische opl.? (in contact met H2O)
NH3 (aq) + H2O (l)  NH4+ (aq) + OH- (aq)
Een base is een deeltje dat 1 of meer H+ kan opnemen.

Reactie van een sterke base in water.
Na2O (s) + H2O  2 Na+ (aq) + OH- (aq) + OH- (aq)
Reactie van een zwakke base in water:
NH3 (aq) + H2O (l)   NH4+ (aq) + OH- (aq)

Formule van basische oplossing:
Zwakke base: ammoniakoplossing NH3  (opgeloste base zelf)
Sterke base: Natrium-oplossing Na+ (aq) + OH- (aq) (ontstaan reactieproducten)
6.6
Verband tussen pH en pOH.
PH H+ OH-
Zuur: X
Base:    X
Neutraal: X   X

pOH= -log[OH-]
Berekening van de pH van een oplossing met een bekende [OH-]
De [OH-] in kaliloog is 0.23 mol L-1. Hoe groot is de PH van kaliloog?
De [OH-] is bekend, je kunt dus de pOH in de oplossing berekenen.
pOH= -log [OH-]
pOH= -log 0,23= 0,64
pH + pOH= 14
pH 14- 0.64= 13.36 de Ph van kaliloog.

Berekening van [OH-] in een oplossing met een bekende pH.
De pH van zwembadwater is 8,2. Hoe groot is de [OH-] in het zwembadwater?
Ph+ pOH= 14
8,2+ pOH= 14
pOH=14-8.2=5.8
5.8= -log [OH+]
Berekenen met 10^-5.8 = 2.0x10^-6

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Knap hoor maar ik ben een alfa...
Duim taco