Enige Notities Bij Het Boekwerk De Logica Van Het Gevoel

Door Fredvanderwal gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

ENIGE NOTITIES BIJ HET BOEKWERK DE LOGICA VAN HET GEVOEL Zelden heb ik meer opgeblazen wartaal gelezen dan in het omvangrijke De logica van het gevoel.

ENIGE NOTITIES BIJ HET BOEKWERK “DE LOGICA VAN HET GEVOEL”

 Zelden heb ik meer opgeblazen wartaal gelezen dan in het omvangrijke “ De logica van het gevoel.”

Camille Paglia in “ Het seksuele bolwerk” heeft daar ook een handje van en qua pretenties kunnen beide auteurs elkaar een warme, natte hand geven.

De sinds eind jaren veertig opkomende wetenschap van de stuurkunde, de cybernetica is als hoogste gezags orgaan bij de zelf ingenomen gepreoccupeerde schrijver van “ De logica van het gevoel” zijn afgod.

Geen enkele van zijn beweringen worden echter ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Geheel in lijn met het New Age denken wordt in dit onsamenhangende broddel werk van alles en nog wat over hoop gehaald tot en met de schilderij en van Courbet en Magritte aan toe om het mistige gelijk van de auteur te bewijzen.

Twee Bijbelteksten schieten mij te binnen bij dit boek: “De dwaas zegt er is geen God”. De tweede tekst uit de tweede brief aan Thimoteus: “De mens wil zich ten alle tijde laten leren, maar tot de Waarheid komt zij niet”.

  

Het boek “De locica van het gevoel” heeft zo weinig kwaliteiten dat het merkwaardig is te lezen dat het vijf herdrukken beleefde.

Een twee sterren generaal verzekerde mij dat het boek door de legertop werd verslonden. Presteerden “onze jongens”daarom zo slecht in Kosovo?

De eerste opgeslagen pagina (265) toont al aan hoe slecht dit boek in het Nederlands geschre ven is.

Bijv. :” Ten tijde van Descartes konden de vraagstukken van de zelfsturing van sociale systemen nog niet worden gedacht.” (Dat raakt je de koekoek!) Descartes is in bovenstaande zin te vervangen door iedere andere denker uit het pre-Marxistiese tijdperk.

Een lelijk gestelde zin, zelfs als het woord “ gedacht” door “bedacht” wordt vervangen, maar ook inhoudelijk zeer zwak en gebaseerd op het wishfull thinking van de humanistiese mens visie die uit mondde in de nu gelukkig achterhaalde fiktie van de “ maakbare samenleving “ uit de zeventiger jaren.

Een zelfsturend sociaal systeem ten goede van de mensheid kan niet bestaan omdat het uit gaat van een te posi tief mensbeeld. Het overweldigend succes van de mechaniese en mathematiese natuurverklaring bracht Descartes ertoe de geldigheid van deze beginselen tot ver over het haar toekomende gebied uit te breiden.

Om de werkelijkheid uit enkele grondbegrippen af te leiden zoals Descartes deed, is een dwaalweg gebleken. Zie pag. 310, geschiedenis van de filosofie, Hans Joachim Storig.

Het is heel merkwaardig dat Arnold Cornelis juist deze grondlegger van de waarschijnlijk heidsrekening en briljante wiskundige betrekt in een opmerking over een zelfsturend sociaal systeem.

Ik zou zo zeggen; het slaat als K op Dirk! Een zelfsturend systeem is een gesloten systeem in tegenstelling tot wat de Bijbel over de mens leert. De autonome mens is een misvatting. Voor Marx heeft niemand van de filosofen iets anders gedaan dan de werkelijkheid en de wereld geÏnterpreteerd.

Zelfsturing van sociale systemen? Daar zien we elke dag de uitkomsten van, o.a. bij uitstek in de uit spraken van het justitieel apparaat dat al meer dan twintig jaar zich niet onveranderlijk op het wetboek baseert maar op sociologies bepaalde gemiddelden. Zelfsturing van sociale systemen zou afhankelijk kunnen zijn van een aantal konstantes en variabelen, die nie mand in de hand lijkt te hebben. De mens is niet gebouwd op autonome stuursystemen en heeft in onze gevallen wereld een kader nodig. Vrijheid in gebondenheid. Absolute, grenzeloze vrijheid is geen vrijheid en leidt tot anarchie.

Een zelfsturend systeem kan niet zonder normering. Ieder zichzelf terugkoppelend systeem corrigeert extremen en schommelt rond een norm.

Het is kenmerkend voor zo’n systeem dat het geen verfijnd systeem is en even gebrekkig als een c.v. thermostaat werkt (slechts binnen een bepaalde bandbreedte) en in het geval van een overigens fiktief zelfsturend sociaal systeem dankzij niet voorziene uitzon deringsgevallen altijd de nodige slachtoffers zal eisen.

Zie voor terugkoppeling van sociale systemen o.a. de boeeken van P. Vroon.

  

Een voorbeeld van normering en sturing van een kompleks sociaal systeem toont het Oude Test ment heel duidelijk aan. De sturingsfaktor en norm is hier God en Zijn geboden. Hield het Joodse volk zich hier aan dan ging het hen goed. Letterlijk zegt God tegen de Joden dat hij zijn Wetten geeft “opdat het hen goed ga.”

Het typerende van de Wet (de tien geboden) is dat deze geldt voor de Jood en de niet Jood.Zo zegt de Bijbel dat die wet zo universeel is dat hij in het hart (geweten) van de mensen is geschreven en dat die wet als Gods toetssteen geldt voor wat recht en niet recht is. Op het dramatiese moment in de geschiedenis van de mens dat de eerste mensen kozen om voor een autonoom sociaal systeem te kiezen en willens en wetens tegen Gods enige gebod ingingen betekende dit de val uit het paradijs (een volmaakte omgeving) en de konsekwenties voor alle nakomelingen ten aanzien van de last op de arbeid,de vergankelijk heid van het lichaam en de vruchteloosheid van al zijn pogingen om de heilsstaat te vestigen met aardse middelen.

  

Misschien zult U tegen werpen dat het in dit geval om een kleine, onbeschaafde stam van herders ging, waarvan de leden lezen noch schrijven konden. U heeft het mis! Ten tijde van de veertig jaren omzwervingen in de woes tijn ging het al om twee miljoen mensen, die gehuisvest, gekleed en gevoed moesten worden. Reeds ten tijde van Abraham kende men het schrift volgens recente opgravingen.

  
Pag. 3 stelt de auteur na het vermelden van een flauw voorbeeld over zijn parkiet die voor de televisie was gepositioneerd en de kreten hoorde van zijn soortgenoten in een programma over het Amazone gebied herkent en konkludeert: ”Communicatie is in aanleg non verbaal, want dieren spreken niet, de communicatie werkt met beelden en toont het verborgene van de onbewuste (???) eigen logica, via de ander .”

De term onbewuste is van Jung afkomstig en wordt vaak verwisseld met onderbewuste, term van Freud.

Alles wat onbewust is bij een dier? Wie toetst dat? Hoe aktualiseert en vertaalt men dat? Onbewuste logica? Wat is dat voor logica? Mogelijk bedoelt de auteur instinkt matig handelen.

Auteur Arnold Cornelis weet er onbewust vast wel raad op! Zie voor andere op onderzoek gefundeerde communicatie vormen van dieren onderling de onder zoeken ver meld bij P. Vroon o.a. de omstreden vormveld theorie.

Pag. 4. Auteur stelt:” Dieren leven in een wereld van feitelijkheid, alleen wat wordt waar genomen voor een dier bestaat.”

De ethologie leert anders. Case stories duiden op een breder interpretatie kader van sommige dieren (honden en katten) dan tot voor kort aangenomen. Gevallen van dieren die van verdriet sterven om de dood van hun baasje zijn talrijk. Case stories tonen ook aan dat sommige dieren een goed geheugen hebben en soms na tien jaar nog herinnering en aan personen hebben. Op de flaptekst van het werk van Arnold Cornelis staat de pedante pseudo geleerde koket te wezen met een half afgezakt leesbrilletje uit de Hema waar boven een paar pientere oogjes tamelijk verneuk eratief (excusez le mot!) twinkelen. Aan de brekings graad van het glas zou men kunnen konkluderen dat er gewoon spiegelglas zonder sterkte in zit. Het berekenende mondje met de dikke, sensuele lippen half geopend alsof het laatste woord nog niet gezegd is. Het grijzende, houten haar achterover gekamd in een op een watergolf gelijkend kapsel. De linker helft van het gezicht straalt genot zucht uit, de rech ter berekening.

De das van de auteur zit scheef en is slecht gestrikt. Het witte over hemd heeft lange punten van de kraag die treurig ter neer hangen. Het colbert is van onbestemde snit.

De auteur die zich niet weet te kleden is het lezen niet waard.

 

Fred van der Wal, Oldeboorn 1999

  

reacties

 

Isis Nedloni 20-10-2006 17:03

  Mmmm de logica van mijn gevoel zegt dat absolute grenzeloze vrijheid leidt tot anarchie waar de structuur volgt van *de sterkste zal winnen en macht krijgen.*

  Vrijheid dient altijd ingekaderd te worden zodat de vrijheid van de ander niet wordt aangetast.En al die structuren geven weer voldoende vrijheid...de mens vult het vaak door ongezonde aangeleerde dogma s verkeerd in waarbij primaire onbewuste gevoelens de hoofdmoot kunnen zijn.Als je die overboord weet te zetten zijn er bredere wegen naar enige vormen van geluk.Heerlijk dat we een keer samen gaan eten.Ook dat is geluk.Ondertussen kunnen we elkaar in de taal opeten...en ontstaat er wederom een andere vorm van geluk...In je woorden/bijdragen, til je me in de lucht en laat je me zo hoog vliegen dat het me verlegen maakt...zie dat als een dik gouden compliment.

  Ener verrukkelijk woest doorwoeld TaalBeest heb ik ontdekt...

  In de logica wordt soms een kern gevoel ontkent.

  Logica komt uit de aangeleerde ratio

  Gevoel uit?

  

Partout 21-10-2006 13:14

  Sarire op z'n best!

  Kunnen jullie er zelf ook nog een beetje om lachen?


  PS ""Vrijheid dient altijd ingekaderd te worden"" (quote Isis),

  Isis, wil je dat begrip dan niet zo vreselijk verminken met jouw onlogica aub?

  

fred van der wal 26-10-2006 20:29

  Zeg partoutje met je toetje na de maaltijd; Isis iets verminken???

  Wie aan Isis komt...

  

Ruud 07-12-2008 01:00

  Wat een hoop gekaffer! In een recensie waaruit blijkt dat de auteur van dit stuk een van de symptomen is van de cultuur van de verdwaling. Met andere woorden, hij heeft er niets van begrepen. Helaas, de hoop is voor jou verloren. Om mijzelf maar te verlagen tot argumenten op-de-'man'.

Logica van het Gevoel van Arnold Cornelis is een waar meesterwerk. Vele malen beter dan de bijbel ook, waarin nog de inmiddels ver verouderde filosofie van het fatalisme heerst. Een structureel determinisme heeft bezit genomen van deze geketende geest.

  Als slaaf van zijn eigen waarneming en noodlottig blind en naief geloof slaat deze 'auteur' of moet ik zeggen autist, de plank volledig in de mist.

  

fred van der wal 08-12-2008 13:44

  U komt niet aandragen met argumenten maar met een goedkope, ordinaire scheldpartij. Het is dus overbodig in te gaan op Uw inhoudsloze, niet ter zake doende getier.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.