Wanneer moet je nou hoofdletters gebruiken?

Door Jaspermaster gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Wanneer moet je nou hoofdletters gebruiken? Dat zul je je vast wel eens afvragen, daarom heb ik hier alle regels voor het hoofdlettergebruik op een rijtje gezet.

1 Begin van de zin

Een zin begint met een hoofdletter.
Voorbeeld: Ga je mee?

Als de zin begint met een woord zoals 's morgens, schrijf je de s niet als hoofdletter, maar de eerstvolgende letter wel.
Voorbeeld: 's Middags is de school om twee uur uit.

Als de zin begint met een gelal in cijfers krijg je helemaal geen hoofdletten aan het begin van de zin.
Voorbeeld: 13 is een ongeluksgetal.

2 Bij een citaat

Als je een citaat aankondigt, volgt na de : een hoofdletter.
Voorbeeld: De president zei: 'Ons land staat bij een ramp natuurlijk direct klaar met hulp.'

3 Namen van heilige personen en zaken

Wat als heilig geldt, krijgt een hoofdletter, ook als het gaat over persoonlijke voornaamwoorden.
Voorbeeld: Ik geloof in God en dat Hij goed in voor iedereen.

Namen van heilige zaken krijgen een hoofdletter, ook als ze in samenstelling staan.
Voorbeeld: de Bijbel, Bijbeltaal, de Koran, Koranspreuk, Boeddhabeeld

4 Eigennamen

Eigennamen krijgen een hoofdletter.
Voorbeeld: Danny, het Andesgebergte, Moskou, de Efteling, Volkswagen

Bij persoonsnamen gaat het zo.
Voorbeeld: mevrouw Van den Brink, Mevrouw P. van den Brink

Het voorvoegsel van een eigen achternaam krijgt altijd een kleine letter als die naam achter de naam van de partner komt te staan.
Voorbeeld: mevrouw Gruiters - van Baal

5 Afleidingen van aardrijkskundige namen

Voorbeeld: Duits, Engelstalig, de Nederlandse taal, de Zuid-Hollandse dorpen

Ook namen van talen en dialecten krijgen een hoofdletter.
Voorbeeld: Cockney, Spaans, Fries, Brabants

6 Namen van volken

Namen van volken en afleidingen daarvan krijgen een hoofdletter.
Voorbeeld: Amerikanen, Basken, Friezen, Joden, Hongaarse

Het aanduiden van een ras of geloofsaanduiding gebeurt niet met een hoofdletter.
Voorbeeld: joodse, indianen, mohammedaan

7 Feestdagen

Feestdagen krijgen een hoofdletter, maar de afleidingen daarvan niet.
Voorbeeld: Koninginnedag, maar koninginnedagfeest
Pasen, Maar paasvakantie

8 Historische gebeurtenissen

Voorbeeld: Tweede Wereldoorlog, Golfoorlog, Hongerwinter

Historische periodes krijgen een kleine letter.
Voorbeeld: ijstijd, prehistorie, middeleeuwen

9 Titels

Titels van boeken, films, enz beginnen met een hoordletter.
Voorbeeld: De Passievrucht, Titanic, Jeugdjournaal

Je mag in titels ook elk inhoudswoord met een hoofdletter schrijven.
Voorbeeld: The People of Afghanistan

10 Lettervormwoorden

Voorbeeld: T-shirt, L-kamer

11 Geen hoofdletters

Windrichtingen.
Voorbeeld: noorden, oosten

Wel als het onderdeel is van een aardrijkskundige naam.
Voorbeeld: het rijke Westen, Amsterdam-Noord

Namen van dagen, maanden en seizoenen.
Voorbeeld: maandag, juni, winter

Namen van munten.
Voorbeeld: euro, kroon, dollar

Eigennamen die soortnamen zijn geworden.
Voorbeeld: conac, bordeaux

Ambten en functies.
Voorbeeld: burgemeester, rector, minister
Maar we spreken de koningin wel aan als: Majesteit.

 

Reacties (7) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Een duim omhoog. Duidelijk geschreven. Suc6 op Xead.
Heel goed , gaat bij de favorieten. Duim en fan.
Goede opfris cursus ;)
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet had verwacht iets bij te leren, maar dat Middeleeuwen met een kleine letter moet vh Groene Boekje... Ik volg het Witte Boekje maar, daarvan mag het wel;-)

Goed en duidelijk overzicht trouwens, duim!
Heel nuttige info voor artikelenschrijvers, zoals wij.Duim en fan !
zeer goed neergeschreven artikel ! duim en fan erbij !
Weer een goed lesje!