Jongensboeken van Karl may en het Kinsey rapport

Door Fredvanderwal gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Slaakte U ook een zucht van verlichting? Ik wel!

Slaakte U ook een zucht van verlichting toen U het Kinsey rapport las? Kinsey publiceerde dat – ik noem maar een cijfer – 99,9999 % van de mensheid masturbeert,ook in het huwelijk,of misschien wel juist in het huwelijk,bij wijze van genitale gymnastiek oefeningen,penis gymnastiek zou men kunnen zeggen,dus als je dat als jongeman van twintig leest kun je een zucht van verlichting slaken en tegen jezelf zeggen:ik ben Godzijdank de enige niet die de hand geregeld aan zichzelf slaat,maar als je tot de resterende 0,0001 % behoort zul je daarentegen tegen jezelf schaamtevol moeten zeggen:ik ben nog net niet de enige die nooit masturbeert,maar het scheelt toch niet veel.En wie weet liegt die laatste kategorie ook nog dat hij barst uit misplaatste wroeging of door religie inge hamerde schaamte.Ik zou me afvragen of iemand wel heel normaal is,die nooit masturbeert.In elk ge val lijkt hij of zij me wel een flinke droogkloot! Waarom vermeldt U het ISBN nummer van die Kinsey biografie? Opdat U al mijn uitlatingen kunt verifiëren!Ik zit niet zo maar wat an te lullen!Ik probeer het de lezer alleen maar gemakkelijk te maken! De Perziese geheime dienst van de Sjah hield er weer andere originele methodes op na om pijn gedoseerd toe te dienen? Bij hard boiled tegenstanders van het regime werden hete,hard gekook te kippeneieren (niet eens van scharrelkippen) met schaal en al anaal inge bracht door de beulen van de geheime dienst, waar door de slachtoffers een urenlange merkwaardige Sint Vitusdans uitvoerden om de ongewenste heet gebakerde,ovalen indringers uit hun endeldarm kwijt te raken, het geen uiteraard niet lukte,want de handen van de slachtoffers waren kundig op de rug geboeid op zodanige wijze dat zij zichelve onmoge lijk anaal konden bevrijden door eventueel met duim- en wijsvinger de kringspier open te knijpen en via heftig persen een gloeiend paaseitje te leg gen.Nee,soms is voor kippen zonder koppen het le ven geen pretje op dit ondermaanse en kun je maar beter naar andermans pijpen,al of niet gedwong en, dansen met je hete hol tot je er bij neer valt!En of je dan op hardgekookte eieren loopt of niet zal me worst wezen!

In Uw jeugd las U met rode oortjes de boeken van Karl May?

Cowboy en indianenverhalen waarin gevangen genomen bleekgezichten of leden van een vijande lijke stam aan folterpalen werden gebonden en lang zaam dood werden gemarteld,hoe wreder,hoe mooi er.Vroeger gingen alle kinderboeken over dat soort wreedheden.Ik las al vroeg Tyl Uilenspiegel,de geïllustreerde versie en daar zie je dan een vermeen de heks geboeid en weerloos naakt op een houten kist met een scherpe rand die de genitaliën en anus pijnigen vastgebonden zitten terwijl ze door de beulen van de inquisitie zwaar wordt gefolterd en hoe met een kaarsvlam haar oksels worden bewerkt waarna ze aan haar polsen tegen het plafond wordt opgehesen met gewichten aan haar voeten en dan plotseling lieten haar beulen het touw vieren waardoor ze tegen de grond sloeg,ja,dat is heel opwindend voor een viriele jonge man die niet veel gewend is op dat vlak en dan ook nog als adoles cent,ik was toen kwekeling zonder hoofdakte (en had pas in de derde klas der kweekschool een ge passioneerde vriendin om mijn hormonale lusten op bot te vieren.)Ik was dertien,veertien toen ik het Oude Testament begon te lezen en dat liegt er na tuurlijk ook niet om,wat zich daar allemaal op sexu eel terrein afspeelde in Sodom en Gomorrha,dat was een verschrikkelijk losgeslagen bende wilde homosexuelen die daar de dienst uitmaakten,onge veer zoals nu in Amsterdam tijdens de gay games, discuswerpen met je lul in je hand en je ballen op een zilveren schaaltje,maar dan nog een graadje erger. Moderne paedagogen zeggen dat het allemaal heel schadelijk is voor de tere kinderziel. Dat is allemaal slap welzijnswerkers gelul.U moest eens naslaan dat hoofdstuk in het Oude Testament over Salomo,die lustte er wel pap van,die had wel duizend vrouwen en als hij er drie per dag een grote doorsmeerbeurt gaf kwam hij net het jaar door als hij de laatste had genomen,kon hij weer met de eerste beginnen,daar was voor een normaal mens geen beginnen aan.Die Salomo had zeker niet veel anders te doen dan zijn lul een beetje achterna te lo pen als richtingaanwijzer.De televisie met Sex voor de Buch of hoe heet dat wanstaltige programma was nog niet eens uitgevonden,maar Salomo had er zo in kunnen optreden. U weet dat het onder die zoon van Salomo, Jerobeam,plotseling op miraculeuze wijze stikte van de manlijke hoeren, dus men deed toch wel waar men zin in had.Iedereen kwam op heel demo kratiese wijze aan zijn of haar gerief dus geen vuil tje aan de lucht,om het een beetje plat te zeggen. Ja,daar hoor je die sullige E.O. dominees niet over, die doen het allemaal veel liever in het geniep en filmen kleine,naakte meisjes in badhokjes van strandtenten met een door de kerkgangers bij elkaar gecollecteerde en door de kerkeraad geschonken vi deocamera voor “studie doeleinden,”zo viel onlangs in de krant te lezen. In 1965 maakte U een collage waar de kruisiging van Christus op te zien was,alleen was de middel ste figuur,de Christusfiguur,vervangen door de in de vijftiger en zestiger jaren befaamde, wulp se filmster Brigitte Bardot. Na mijn jaren met Els D. walgde ik zo van die com binatie van naar buiten toe gedemonstreerd burger mansfatsoen en belegen piëtisties christendom, terwijl ze in werkelijkheid bloedgeil was,kookte van sexuele frustratie,die ze niet volledig mocht bot vieren van haar vreselijke geloof met een wrede, heerszuchtige,onmenselijke God,die niet van kunst en kultuur hield en een Christus als halfzachte zet baas op aarde,zodat ze via allerlei omwegen aan haar sexuele gerief moest komen en er enerzijds sexueel ook nog geen genoeg van kon krijgen en aan de andere kant dat met een vroom,uitgestreken gezicht aanhangen van de hypokriete gereformeer de leer met opgeheven handen van die vreselijke trutliedjes van het Leger des Heils zat te galmen, zodat ik geen andere manier zag dan op zo’n artistieke wijze door die collage mijn walging te uiten.Ik heb in 1975 overigens deze collage ver nietigd omdat ik het niet een passend kunstwerk voor een christen vond.Ik geloof dat een kunstenaar met heel veel zaken de spot kan drijven of vraag te kens bij kan zetten,maar nu juist niet bij de krui siging,maar nog maals,ik zeg U;het probleem is uit de wereld geholpen want ik heb de collage welbe wust vernietigd en er bestaat zelfs geen foto of re produktie van,dus ik ben in geen enkel opzicht mo reel chantabel.U kent misschien wel het verhaal van die bekende Amerikaanse S.M. beoefenaar die per se niet aan een kruis wilde worden gebonden,ook niet omgekeerd met zijn kop naar beneden aan een zogenaamd Andreaskruis (dat U bij spoorweg overgangen wel tegen komt als waarschuwings bord) hangend aan zijn enkels,omdat hij dat als een bespotting opvatte van Christus lijden voor hem per soonlijk en dat pleitte voor deze man,die toch al zwaar gebukt ging onder een vreselijke sexuele af wijking.Tenminste,dat vond hij!U weet wellicht ook wat er met die stad is gebeurd waar de bevol king als bespotting van Christus een varken kruisig de met Pasen,waarna een aardbeving die stad weg vaagde.Ik geloof helemaal niet dat het toeval was.U wel?En die Londense kerk waar een voorganger ver klaarde dat de drie-eenheid onzin was?Drie dagen later sloeg de bliksem er in!Ik zou maar lelijk uitkij ken als ik U was voor ik mijn bek open deed over bepaalde zaken waar U geen verstand van heeft! Voor je het weet regent het donder en bliksem of an ders belt Fred van der Wal U persoonlijk wel even op en bergt U zich dan maar.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.