Onderhoud door de verhuurder

Onderhoud door de verhuurder Bij onderhoudsproblemen moet u altijd eerst contact opnemen met uw verhuurder. Toch kan het voorkomen dat de verhuurder u als huurder verantwoordelijk stelt voor bepaalde onderhoudstaken. Als huurder en verhuurder het oneens zijn over gebreken of onderhoud in de woning, dan kunnen zij mogelijk de huu...