Help ik heb een klikklas!

Sinds het begin van dit schooljaar valt mij al iets op bij de groep die ik dit jaar als juf toebedeeld heb gekregen. Veel meer dan groepen die ik eerder heb gehad vinden deze kinderen het buitengewoon interessant om de hele dag door op elkaar te letten. Nu is dat 'letten op' nog niet zo'n probleem, maar ze vinden het ook nodig o...
7
6
Public