Communiceren met dieren

Hoe werkt "praten" met dieren? Praten met dieren gaat via ons 6e zintuig, via intuïtie en telepathie. Dit is een natuurlijke vorm van communiceren. Wij staan continu in contact met ons dier. Zij ontvangen alles wat wij denken, voelen.. De kunst is voor ons om te leren hoe wij informatie van ons dier kunnen ontvangen. Daarom gee...
4
5
Public