Niet mijn islam?

Niet mijn Islam? Er bestaan voor moslims die extremistisch geweld van geloofsgenoten afkeuren, verschillende manieren om zich ervan te distantiëren, maar er heerst grote verdeeldheid onder gematigde moslims over welke manier te verkiezen is. De nieuwste variant onder de distantiërende uitingen luidt ‘Dit is niet mijn islam...

Tussen Rede en religie

Tussen Rede en religie Veel dommer dan de meest recente opmerking van PVV-leider Geert Wilders over de islam kan het niet worden. De islam zou geen godsdienst zijn en daarom geen recht hebben op godsdienstvrijheid, aldus de verklaring van de voorman van een politieke partij die geen onderscheid kan maken tussen de islam als reli...

Kennis die het verstand te boven gaat

Wie de geschriften leest van hen die esoterische tradities serieus nemen, komt regelmatig de bewering tegen dat de spirituele werkelijkheid ‘alle kennis te boven gaat’ en dat een rationeel begrijpen van teksten en leerstellingen niet voldoende is om tot de kern van de Gnosis door te dringen. De spirituele pleitbezorgers die ...

De mythe van een onfeilbare profeet

De mythe van een onfeilbare profeet Het echte probleem van de hedendaagse islam is niet het fanatisme of de geweldpleging van een groep extremistische fundamentalisten die een schaduw werpt op het geloof, maar het mythologische denken van een grote -dus ook gematigde- meerderheid van moslimgelovigen, die niet in het reine kunnen...

Waar blijft het echte islamdebat?

Waar blijft het echte islamdebat? De opstelling van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in het integratiedebat is tegelijkertijd heel dapper en heel Nederlands naïef.(1) Met zijn houding laat hij zien dat zijn persoonlijke integratie als Marokkaanse Nederlander goed geslaagd is, want hij zegt wat veel autochtone Nederlanders ...

Hoe leerbaar zijn kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis)

Er is tegenwoordig veel bekend over klassiek autisme en de lichtere varianten van deze aandoening, die worden aangeduid met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) Veel van die kennis wordt naar ons idee, niet voldoende meegenomen in de behandeling van kinderen met deze aandoening. Vooral het aspect van de ‘overprikkeling’ en hoe da...

Mijn vrijheid - jouw vrijheid of de vrijheid

Het was tijdens de uitzending van het discussieprogramma bij de NPO gisteravond, naar aanleiding van de aanslag in Parijs van twee weken geleden, weer een feest van verwarring, omdat de context van de discussie zich steeds verplaatste van het internationale podium naar het nationale debat over de islam en weer terug. Tijdens het...