Elk kind zijn eigen talent

Ieder kind is uniek en ieder kind heeft zijn eigen talenten. Ieder kind in jouw gezin heeft zijn eigen karakter en zijn eigen specialiteiten. Probeer elk kind goed te kennen en probeer goed in te spelen op de karaktertrekken en de talenten die je opmerkt. In een gezin kan snel jaloezie ontstaan tussen kinderen. Kinderen zijn nam...

Krachtig zijn tegen over je kind - wie durft?

Je krachtig opstellen ten opzichte van je kind wordt door veel ouders als negatief gezien. Autoritair gedrag tegenover je kleine weerloze kind heeft een zeer negatieve klank. Vooral ouders die in hun eigen jeugd hebben geleden onder autoritair gedrag van hun ouders, vinden het moeilijk om krachtig te zijn tegenover hun eigen kin...

Wat wil je jouw kindje meegeven?

Het is goed om stil te staan bij de dingen die je jouw kind mee zou willen geven. Je kunt denken een bepaalde gevoelens, bijvoorbeeld tevredenheid of blijheid. Je kunt ook denken aan een opleiding, het bespelen van een bepaald instrument, een geloofsovertuiging of de ervaring van een verre vakantie. Denk eens aan de drie belangr...

Gelukkige papa's en mama's

(Gehandicapte) kinderen zijn het gelukkigst als papa en mama gelukkig zijn. Daarom is het de taak van iedere vader en moeder om te zorgen dat hij of zij gelukkig is en blijft. Hier moet in geïnvesteerd worden. Wanneer er in een gezin een gehandicapt kindje is geboren gaat daar alle zorg naar toe. Dit is voor de moeder heel erg ...

Wie is je kindje

Je kind wordt geboren met een pakketje in zich. Een pakketje met heel veel talenten en mogelijkheden die na een bepaalde ontwikkeling en groei naar buiten zullen komen. Talenten die misschien al met twee maanden zich gaan laten zien en talenten die pas na veertig of zestig jaar zich gaan openbaren. Talenten die in een kind verbo...

Zelfvertrouwen voor je kind

Zelfvertrouwen is iets wat iedereen graag hebben wil en wat moeilijk is op te bouwen en o zo makkelijk is af te breken. Opbouwen van het zelfvertrouwen doe je het makkelijkst door te kijken wat er, zonder enige moeite, uit het kind zelf komt en dat te benoemen en het kind er op te wijzen. Veel mensen denken dat je pas echt iets ...

Voor alle moeders!

Wees je bewust van het feit dat je kind luistert naar jouw stem Wees je bewust van het feit dat je kind luistert naar de klank Weet dat je kind voelt wat jij vindt Weet dat je kind voelt dat jij volwassen bent. Weet dat je kind voelt dat jij sterk bent Weet dat je kind jou als voorbeeld ziet Weet dat je kind voelt dat het veilig...

Verdriet en moeheid

Zorgen voor een kindje dat extra zorg nodig heeft, is vaak zeer uitputtend. Daarnaast is het verdriet wat hierbij om de hoek komt kijken een factor die de kracht uit je lijkt te zuigen. Momenten van ziekenhuisopnamen, ’s nachts naast je kindje wakker zijn, je kindje pijn zien hebben en je kind onrustig zien zijn, maken jouw ta...

Troost - een grote gift

Troosten: Kinderen huilen, baby’s huilen. Pijntjes en verdriet horen nu eenmaal bij het leven. Bij kinderen van 0 tot 4 jaar zijn er behoorlijk wat oorzaken die huilen kunnen veroorzaken. Troosten is een heel essentieel onderdeel van de opvoeding. Troosten heeft heel veel voordelen. Ik wil graag het troosten in deze cursus pro...