KIVA de Finse beste methode tegen pesten!

KiVa [leuk] Finse methode tegen pesten! Oude hiërarchische structuren! Pesten komt voort uit oude hiërarchische structuren en het draait om macht en onderdanigheid. Maar de tijd van de Middeleeuwen ligt al lang achter ons en we dienen geciviliseerd met elkaar om te gaan om slachtoffers die nauwelijks meer naar school durven te...