Kind soldaten

Wereldwijd zijn naar schatting ruim een half miljoen kinderen onder de 18 jaar ingelijfd in legers en rebellengroeperingen,verspreid over ruim 85 landen. Door de technische vooruitgang in de wapentuig en verspreiding van kleine wapens zien we een toenemnd aantal gerekruteerde kinderen voor diverse doeleinden ingezet binnen leger...