Haiku’s voor vrede

(Wanneer?) Ongrijpbaar maak je vrede voor kindsoldaten, licht onopgemerkt. (Nu!) De witte stadsduif pikt op het vredesplein naast het Hof van Verdragen. (Terwijl!) Met zoengeld op zak kneed ik een vredig mens van mondiale klei.
10
1
Public

DE MIDDELEEUWEN, … DUISTERE TIJDEN?

In de geschiedwetenschap gebruiken we tijdvakken. Dit vloeit vooral voort uit de behoefte om het verleden overzichtelijk en hanteerbaar te maken. Zo vormen ‘de middeleeuwen’ de eeuwen tussen de Oudheid en de Nieuwe Tijd. Maar wat zegt deze naam ons eigenlijk? Wanneer viel deze periode juist en hoe te periodiseren? De gekozen...
4
3
Public

SPELLING ZOEKT EENHEID

Taal is dynamisch! Nieuwe woorden komen en oude woorden gaan. Daarom besloot het Comité van Ministers van de Taalunie van de Lage Landen in 1994 dat de woordenlijst van het Groene Boekje om de tien jaar moest herzien worden. Dit zonder fundamenteel de regels te wijzigen. De eerste revisie verscheen in 2005 en is officieel van k...
6
4
Public

DE TIEN GEBODEN VAN DE INDIANEN

Ik zal verdwijnen en niet meer zijn, Maar het land waarover ik nu zwerf zal blijven, En niet veranderen. (Omaha) Volgens ‘Wikipedia’ is een gebod een bevel van een hoge autoriteit of een leefregel. Natuurlijk denkt iedereen meteen aan de tien geboden van de joodse en christelijke heilige boeken. Je weet wel, … die geboden ...
6
2
Public

EXPRESSIEVE GITAARVERNIEUWERS

Nog steeds is de gitaar springlevend en gaat het als een expressief instrument in de muziek door het leven. Even wegdromen over de kunst van het gitaarspel kan dan ook wonderen doen! Er bestaat alleszins geen ‘ideale manier’ om het te bespelen. Dat bewijzen de verschillen in karakter, opvattingen en achtergrond van vele gita...
3
5
Public

POLITIEK EN ARCHITECTUUR

Hoe iemand omgaat met zijn of haar persoonlijke ruimte zegt veel over de persoon. De omgang met de openbare ruimte door de mens doet dat evenzeer over diezelfde mens. Misschien een beetje simplistisch vergeleken, maar toch kan het belang van de omgang met de publieke ruimte niet onderschat worden. Brasilia Hier een poging om dit...
4
2
Public

NOUS SOMMES TOUS DES FLEURS

Herinner je je 2015 nog? Eigenlijk nog niet zo lang geleden en toch voelt het soms al ver weg. Echter, wat speelde er zich toen weer allemaal af? Hoog tijd dus voor een nieuwsoverzicht om het jaar van de vergetelheid te behoeden. En weet je, ... laten we het in poëtische vorm doen. Dan blijft het misschien weer wat langer hange...
10
5
Public

MENS, PAARD EN WELLUST

Uit Medusa’s bloed gebaard, verrees Pegasus, het gevleugelde paard, van verwant en kennis gestolen. Verhalen over wilde mannen, levend in bergholen, als duivels die geweldplegers kwellen in de onderwereld. Er werd gehinnikt, geroskamd, gebriest, gedraafd, vergaloppeerd en bereden. Vrolijk en toch intriest, een gelijke mens was...
3
0
Public

In genezing dromen

In ‘maintenance‘ voor genezing trof ik enkel mezelf eindeloos van jou gelegen. Navigeren door wateren zo bruusk, bars, steeds gefroisseerd door mijn passages, als potloden die geen punt meer verdienen door afbraaklusten in gammele slijpers. Versobering ingedoken, vlij ik je enkel nog in lucide dromen van omstaanders opgestok...
2
0
Public