Zuivere en onbevlekte godsdienst

Zuivere en onbevlekte godsdienst is medelijden hebben met de misdeelden en een innerlijke drang om het goede te doen en om een onberispelijk leven te leiden, zoals iemand die rechtvaardig en waarheidslievend is en die, zoals Paulus zegt, "u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf mo...

Een volheid van vreugde krijgen

Onze Vader in de hemel wil niets liever dan dat al zijn geestkinderen een volheid van vreugde krijgen. Hij zorgde voor een plan waarmee zijn kinderen kunnen worden zoals Hij is en die volheid van vreugde ook daadwerkelijk kunnen krijgen. Dat plan wordt het heilsplan, het verlossingsplan, of het plan van geluk genoemd. Jezus Chri...

Het betreden van het Heilige der Heiligen

De Tempelberg of de berg Moria is een heuvel in het oosten van de oude stad van Jeruzalem. Op deze heuvel stond tot het jaar 70 de Joodse tempel. Sinds de 7e eeuw staan op dezelfde plaats twee belangrijke islamitische heiligdommen: de Rotskoepel en de Al-Aqsa moskee Deze moskee is de grootste moskee van Jeruzalem en biedt plaats...

O, wat ben ik een lelijke dikzak

Zoals regelmatig gebeurd, druk ik ook op dit knopje en dit keer hoor ik achter de deur een leuk melodietje. De deur gaat open en ik zie een breed geproportioneerde vrouw in de deuropening staan. Ik blijk haar te kennen maar wist niet dat zij daar woonde. Zij kijkt mij verbaast aan met een frons in haar voorhoofd die zegt "wat ko...

Het vredige ""aha" moment in mijn gemoed

Oliver Cowdery logeerde al een tijdje bij de ouders van Joseph Smith voordat hij de profeet ontmoette. In die tijd was Oliver in gebed gegaan en had hij de vredige verzekering gekregen dat de roeping en het werk van Joseph Smith goddelijk waren. Vervolgens reisde Oliver naar Harmony (Pennsylvania) om schrijver van Joseph te word...

Is 25 december zijn echte geboortedatum?

Uit hedendaagse openbaring leren wij dat de oprichting van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' Op zes april, achttienhonderd en dertig jaren sinds de komst in het vlees van onze Here en Zaligmaker, Jezus Christus' (L&V 20:1) heeft plaatsgevonden, en dat daarom, omdat die datum expliciet wordt genoe...