Ik ben nu eindelijk verrukt van mijn leven

Een gelukkig leven hoort in balans te zijn zoals een weegschaal in balans gebracht kan worden. Aan de ene kant vindt je dan de lasten van alle dingen die energie kosten, terwijl de andere kant de levensvreugde vertegenwoordigd die mij energie geven. Zo is er dan in mezelf een wereld ontstaan die, samen met mijn huidige lieveling...

Het voorbestaan

Vroeg of laat komt ieder mens voor God te staan. Zelfs zij die tot het einde niets met God gewild hebben en er tot het laatst in volhard hebben dat Hij niet bestaat moeten op een dag erkennen dat Hij echt bestaat. Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle to...

Iedereen wordt op een eerlijke wijze op de proef gesteld

Het soort leven wat we in het voorbestaan leefde is van invloed op de plaats die wij heden in de sterfelijkheid innemen. In dit verband heeft president Lee de volgende uitspraak gedaan: "Gij zijt allen de zonen en dochteren van God. Uw geest werd, voordat de wereld er was, geschapen en jullie leefde in het voorbestaan als een ze...

De onpartijdigheid van God

Waarom zegt Petrus dat God geen aannemer des persoons is want respect is toch een positieve karaktertrek? Ja, dat is waar. Het probleem is dat sinds de dagen van de Statenvertaling in 1637 de taal in betekenis is veranderd. De nieuwe vertaling heeft het woord "persoon" gehandhaafd. Het woord persoon is afgeleid van het Latijnse ...

De proeftijd in de sterfelijkheid

Wij bevinden ons nu op aarde in de proeftijd van het sterfelijk leven. In ons voorsterfelijk bestaan 'jubelden’ al de zonen Gods' (Job 38:7) toen we het grote heilsplan aanvaardden. We keken blij uit naar ons verblijf op aarde waar we de kans kregen om geestelijk te groeien. ' De mensen zijn, opdat zij vreugde mogen hebben' (2...

De majesteit van Christus

Wie is de Heiland, deze Man, die wij aanbidden. In zekere zin begrenzen we Hem min of meer en/of zien Hem als iemand die ons toebehoort. Velen denken dat Hij hun Heiland is maar de meesten onder ons gaan ervan uit dat Hij niet erg bekend is bij anderen. Ik wil u om te beginnen een paar verzen citeren uit het boek Mozes. Het zijn...

In de voorsterfelijke wereld aangesteld

In raadsvergaderingen der eeuwigheid is bepaald, reeds lang voor de grondslagen der aarde gelegd werden, dat hij, Joseph Smith, de man in de laatste bedeling van deze wereld zou zijn die het woord van God tot het volk zou brengen en de volheid van de sleutelen en macht van het priesterschap van de Zoon Gods zou ontvangen. De Hee...