Het nieuwe Nederlandse rijbewijs.

Het nieuwe Nederlandse rijbewijs. Daar is 'tie dan, het Nieuwe Nederlandse rijbewijs. Op 19 januari jongstleden werd het vernieuwde Nederlandse rijebewijs geïntroduceerd. Is het geen plaatje? Er is heel wat verandert aan het creditcardmodel rijbewijs dat op 1 oktober 2006 voor het eerst werd geïntroduceerd. We deden afstand va...