"de grote rekendag", een verslag uit groep 3

De ‘grote rekendag’ in groep 3. “Jongens en meisjes, volgende week woensdag gaan we iets heel leuks doen!” “Wat gaan we doen dan, juf?” “ Oh, we weten het al, we gaan op schoolreis he?” “En daar krijgen we ook patat en daar mag je net zoveel drinken als je lust he?” “Ho, ho, nee, we gaan dan nog niet op sch...

Knutselen herfstmateriaal: egeltjes, spinnetjes, muisjes en meer!

Knutselen met herfstmaterialen, leuk, gezellig, eenvoudig en goedkoop! Het egeltje maak je zo: Neem een mooie grote kastanje, liefst eentje die van de onderkant wat plat is zodat hij niet omrolt. Maak met een priem gaatjes waar de cocktailprikkers in komen en steek vervolgens de cocktailprikkers erin. Voor de oogjes 2 zwarte kra...

Woordenschatonderwijs, het belang van een uitgebreide woordenschat, het Viertaktmodel.

Woordenschatonderwijs, het belang van een uitgebreide woordenschat. Het belang van een uitgebreide woordenschat: Woordenschat is het taaldomein waarin het verwerven van woordvormen en woordbetekenissen centraal staat. Een uitgebreide woordenschat is een belangrijke pijler voor schoolsucces, nieuwe kennis kan dan namelijk gekoppe...

Briefjes voor de juf! Geweldige uitspraken van ouders!

'Hallo juf' Zoals de titel al doet vermoeden gaat het om uitspraken die ik afgelopen jaren las in briefjes die aan mij, de juf dus, gericht waren.. Sommige hiervan wil ik graag met u delen. Als ouders wat aan de juf willen vertellen of iets mee willen delen dan gaat het vaak via een briefje aan de juf. De leerlingen nemen dan ee...
29
26
Public

Voorbeeldles groep 3 volgens de 'zesstappen-methode'

Voorbeeldles groep 3, volgens de 'zesstappen-methode'. Een experiment in groep 3 met de ‘zesstappen-aanpak’ voor woordenschat. Stap 1: beschrijf het nieuwe begrip. Ik heb ervoor gekozen om een woord aan te bieden dat in de methode VLL voorkomt, nl het woord ‘theater’ . Ik heb het woord omschreven en een gesprek over het ...

Wat doet een leescoördinator?

Een leescoördinator in het basisonderwijs om het plezier in lezen te bevorderen. Een leescoördinator in het basisonderwijs! Sinds enige tijd staat het leesonderwijs in het basisonderwijs in de belangstelling! Er is de laatste jaren veel aandacht voor dit thema. Uit rapporten van de onderwijsinspectie blijkt dat een op de vier ...

Citoscore, bindend? Wie beslist uiteindelijk?

De citoscore is binnen, en nu? De citotoets groep 8 (eindtoets) wordt in 2013 op 5, 6 en 7 februari afgenomen. Dit is voor leerlingen van groep 8 een spannende week omdat er veel afhangt van de score die zij bij deze toets behalen. Immers, na enkele weken komt de uitslag binnen en met de score op papier kan er een school voor mi...

Tips voor docenten over veilig internet.

Hieronder volgen 10 tips om te zorgen voor veiliger gebruik van internet op school.1. Spreek duidelijke regels af bij het internetten! Wat kan wel en wat kan niet? Welk verschil is er tussen thuis- en schoolinternet? 2. Bouw aan een vertrouwensrelatie tussen u en uw leerlingen! Als er problemen zijn moet de leerling u voldoende ...

Gouden voorleestips voor ouders en opvoeders!

Gouden voorleestips voor ouders en opvoeders, maak van elk kind een 'lezer'. Is uw kind al een lezer? Gouden voorleestips voor iedereen die met kinderen werkt:Boeken lezen helpt om veel woorden te kennen, om goede zinnen te schrijven. Boeken geven kinderen inzicht in de wereld om hen heen: gedachten, gevoelens, alles komt aan bo...