In de beginjaren van de apostelen

Op welke plaats de Handelingen der apostelen zijn geschreven? Ik zou het niet weten. Maar de periode waarin zij geschreven werd is wel met enige zekerheid vast te stellen. Het boek vermeldt namelijk de reis van Paulus naar Rome en zijn gevangenschap van twee jaar al daar, waarschijnlijk omstreeks 61 – 63 n. Chr. (Handelingen 2...