De eenheid van de Godheid

"WIJ geloven in God, de eeuwige Vader, en in zijn Zoon, Jezus Christus, en in de Heilige Geest." Zo begint het eerste artikel van de Geloofsartikelen van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen'. Een dergelijke plechtige belijdenis van geloof vindt plaats in de meeste godsdiensten of kerken, die zich christ...