Anonymous Ontmaskerd Zijn het nu Hackers of verveelde pubers dit is het vervolg artikel Anonymous Heeft in mijn ogen niks met hacken te maken want dit vergt geen geen enkele creativiteit of technische kennis.De kracht van anonymous zit hem in de massa . De teckniek achter ddos aanvallen is super laag drempelig gemaakt door dit s...
0
0
Public
door Gratixxx
03/11/2012 05:59
Te Coevorden den 1e januari 1847 1 02 -01-1847 Ter voldoening aan UedAchtb. circulaire van den 13 juli 1821 No. 1 heb ik de eer te rapporteren, dat ik over het gehouden gedrag van onze gemeentelijken veldwachter gedurende het vorige vierendeel jaar geene aanmerkingen heb. Aan: Officier van Justitie te Assen 2 15-01-1847 Overeenk...
0
0
Public
door Gratixxx
03/11/2012 05:46
Vriendschap (part1) niet gemaakt/maar gekregen niet ontdekt/maar onthuld Zomaar/op je weg gekomen Zomaar/met je mee gelopen Wonder/boven wonder Zomaar/een vriend Vriendschap Met veel mensen zul je uitstekend kunnen opschieten. Maar je vrienden zullen het nooit worden .Er blijft een afstand. Wie je werkelijk bent, wie zij ten die...
10
4
Public
door Gratixxx
28/09/2012 12:13
in dit artikel zal in in een vraag en atwoord setting beschrijven hoe de uitgangspunten betreft het drugbeleid van nl dit artikel is nr van de in totaal 7 tellende hoofdstukken betreft drugs in het algemeneen Wat zijn de onderscheidende kenmerken van het nederlandse drugsbeleid? Een belangrijk uitgangspunt van het nederlandse dr...
6
0
Public
door Gratixxx
28/09/2012 12:13