Om het even: voor en tegen

Het zijn enkel mijn gedachten die waarschijnlijk al eeuwen door vele anderen zijn verzonnen en toch kan het voelen alsof ik in mijn leven het wiel heb uitgevonden Wie ouder is kan omzien, zich tevreden voelen over wat er is geleerd, maar jongeren kunnen niet bij voorbaat al gelukkig zijn over wat ze twintig jaar later leren. Oud...
4
0
Public

Ouder, wijzer zijn of dommer worden

Geloof Ik heb geloofd In eerlijkheid. liefde en de goede wil van naasten, zag om me heen de onrechtvaardige leugenachtige excessen uit de grond stomen met een snelheid die amper te bevatten was en bleek er machteloos tegen. In verantwoording nemen, niet alleen voor mijn daden maar ook voor mijn mening, overtuiging, idealen en mi...
8
6
Public

Wat is gezonde volwassenheid?

Wat is gezond volwassen zijn? De natuur heeft het zo geregeld dat er mannen en vrouwen nodig zijn om nazaten te ‘maken’ al is men tegenwoordig in staat om via diverse kunstgrepen die natuurwet ook te omzeilen. De ontwikkeling van zaadje tot volwassen mens begint vanaf onze geboorte, waarschijnlijk zelfs al wel vanaf de conce...
6
5
Public

Een uitgekookte tante

Een snelle moderne dame Ze is verbaal zeer sterk en zeker intelligent, waarschijnlijk boven gemiddeld. Dat zet zich niet altijd om in een voordeel. Soms komt ze wel eens dommer over dan ze zelf vermoedt of zou willen weten. Dat een ander makkelijk achter info komt die zij, om voor haar duidelijke redenen, verzwijgen wil, ontdekt...
11
13
Public

Wie vrij denkt... kan vrij kiezen

Vrijdenken is vrij kiezen? Het kan, hoeft niet. Ik ben er 'voor de lol' eens over aan het brainstormen geslagen sinds ik hoorde dat een essay ontstaat door- zonder vooropgezet doel of plan- je gedachten de vrije loop te laten en daardoor wellicht met nieuwe vondsten op de proppen te komen. Dat hoeven dus geen wetenschappelijke o...
10
2
Public

Zelfverloochening is soms gezond

Alles op zijn tijd Dit jaar doe ik alles noodgedwongen langzaam aan. Althans, ik hou mezelf voor dat het een zeer bewuste keuze is, omdat een beschaafde oude dame niet meer onbesuisd wild als een jonge hond door de wereld behoort te springen, haha. Ik doe alles dus gewild traag en verdeel het leven in overzichtelijke fasen. Omda...
7
9
Public

Snelmenu: hoe ontstaat een dictator

Volgens mij kent het ego geen geslacht Het ego kan vrouwelijk, mannelijk of onzijdig zijn, maar iedereen bestaat uit een 'ego' plus een 'zelf'. Ik kan dat niet anders verwoorden dan zo. Het lijkt vaag, maar hopelijk voel je het wel aan. Men krijgt bij de geboorte allemaal een eigen IK met bijpassend karakter mee. Als volwassene ...
8
17
Public

Het lastige van een geweten

Toen schitterde er ineens dat zinnetje in het commentaar onder mijn bijdrage aan Doortjes schrijfopdracht: Gave. Het was van Karina. Mijn hart maakte meteen een luchtsprongetje: “Ik wil er aan toevoegen dat je door je vlijmscherpe geheugen, ook het geweten wordt van de ander.” Pats boem. Daar stond zomaar het probleem dat mi...
23
33
Public

Voorbestemd om te mislukken

Als ik eerlijk terugkijk op mijn leven, mag ik het uiteindelijk wel hardop uitspreken: De chemie tussen broer en mij was vanaf mijn geboorte meteen al onzuiver. Dat twee kinderen van één en dezelfde bloedlijn zo verschillend kunnen zijn blijft voor mij schier onbegrijpelijk. Wat ik hem heb aangedaan begrijp ik niet, behalve be...
15
15
Public