Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder grenzen is als eerste opgericht in 1971 in Parijs. Artsen Zonder Grenzen bestaat vooral uit artsen, chirurgen, anesthesisten, verpleegkundigen, laboranten, logistieke en administratieve medewerkers, ... m.a.w mensen die zich bekommeren om slachtoffers van oorlogen, natuurrampen e.d. Jaarlijks vertrekken er met AZG ...
4
0
Public