Top 10 investering landen

Welke landen zijn het meest risicovol en welke het meest kansvol om in te investeren. Het BDO houdt jaarlijks een Global Ambition Survey. Op basis hiervan wordt een lijst gemaakt van risicovolle en kansrijke landen om het komende jaar, 2013, in te investeren. Ruim 1.000 CFO’s (chief financial officer) in 14 landen werd gevraag...
13
7
Public

Meest irritante Nederlanders

Jaarlijks wordt er een prijs uitgereikt voor de beste reclame maar ook een prijs voor de meest irritante reclame en voor de meest irritante Bekende Nederlanders in de reclame. De prijs voor de beste reclamecommercial is de Gouden Loeki, de prijs voor de meest irritante reclame en de meest irritante Bekende Nederlander is de Lode...
25
11
Public

Spexit en Grexit nieuwe crisis woorden

Geuro, Creuro, Grexit, Spexit oftewel de woorden creativiteit van de crisis Wat een creativiteit met woorden krijgen we toch door de crisis. Vorige week schreef ik een artikel over de Geuro, een munt die naast de euro als een soort ruilmiddel kan fungeren in Griekenland. De Geuro of om de klank wat aantrekkelijker te maken de G-...
3
4
Public

Top 10 landen vrede

Nederland daalt op de lijst van vrede en harmonie. Ieder jaar wordt er een internationale vredesranglijst samengesteld door de Global Peace Index (GPI). Voor het samenstellen van de lijst wordt er gekeken naar 23 indicatoren. Indicatie factoren zijn onder andere: criminaliteitscijfers, misdaad met geweld, wapenexport, omvang van...
24
9
Public

Top 10 elektrische auto

Niet alleen kiezen we steeds vaker voor zuiniger rijden, we kiezen ook vaker voor een elektrische auto. De top 10 elektrische auto zijn de meest verkochte elektrische auto’s in de eerste helft van 2012. De top 10 lijst is samengesteld door groen7 en geeft ook de cijfers over de verkoop van 2011. De best verkochte elektrische a...
21
9
Public

De Misery index

De Misery index geeft jaarlijks een snelle indicatie van de economische situatie in een land. Bekijk de weergave van de Nederlandse economie en de zwakke economie top 10 landen van de Misery index. De oorspronkelijke Misery index is de optelsom van de werkloosheid en de inflatie op jaarbasis in een land. Arthur Melvin Okun, een ...
19
5
Public