Dit is een vriendelijk verzoek om hulp Niet zomaar een verzoek maar een broodnodig verzoek in onze maatschappij voor u, voor mij, voor al de kinderen, voor ons! Via deze weg probeer ik zoveel mogelijk mensen te benaderen. Mensen die hun hart op de juiste plaats hebben; die het zat zijn om constant te zien en te horen dat kindere...
5
4
Public
door Doremi
28/09/2012 12:13
afgelopen week kwam er op het nieuws dat er meer dan 300.000 aangiftes van strafbare feiten worden gedaan maar dat er maar 80.000 daadwerkelijk behandelt worden. De reden; niemand weet welke aangifte in behandeling is (geweest) en welke niet. Schrikbarend maar voor mij geen nieuws, ik ben tenslotte in de afgelopen jaren ervaring...
1
1
Public
door Doremi
28/09/2012 12:12
ik kon het niet laten even een reactie te sturen op wat ik al bijna 2 jaar wekelijks lees maar waar ik bijna geen resultaat in zie. Waarom: Khajida Arib van de PVDA zette een bericht neer op de site van de PvdA naar aanleiding van een schokkende uitzending van Zembla over dat Jeugdzorg niet ingreep terwijl zij op de hoogte waren...
1
0
Public
door Doremi
28/09/2012 12:11
Onderzoek door de commissie Samson heeft uitgewezen dat er sprake is van structureel seksueel misbruik in de jeugdzorg. In 40% van de gevallen gaat het daarbij om verkrachting. Bij een derde heeft het misbruik in pleeggezinnen of tehuizen drie tot tien jaar geduurd. Aldus een artikel in de Volkskrant d.d. 23 juni 2011. Het wordt...
8
9
Public
door Doremi
28/09/2012 12:11
Vaak wordt er gesuggereerd dat de Egyptische beschaving een van de oudste is maar ik heb nieuws voor u! De oudste beschaving die ontdekt is, is de Indusbeschaving en deze beschaving leefde in vrede! De Indusbeschaving was een hoogontwikkelde beschaving in de oudheid. (3300-1300 v.Chr.). Hun leefgebied was langs de Indus en de Gh...
7
1
Public
door Doremi
28/09/2012 12:11
God had met de mens het volgende doel: Hij zegende hen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Gen. 1:28 Het scheppingsverhaal: In Genesis wordt verteld dat God de...
6
10
Public
door Doremi
28/09/2012 12:11
Naar mijn mening worden er vaak medicijnen voorgeschreven uit gewoonte en niet uit noodzaak. Misschien zijn er andere middelen dan pillen die qua gezondheid misschien meer vooruitgang boeken als hetgeen doktoren voorschrijven.... Voorgeschiedenis: Als ongeboren baby bleek mijn moeder heroine te gebruiken. Ze was al jaren verslaa...
3
0
Public
door Doremi
28/09/2012 12:11
Door de gehele wereld vertelt men over vrijheid, maar hoe vrij zijn wij? De moderne slaaf Elke doordeweekse dag gaat de wekker om half 7. Tijd om uit bed te gaan want de plicht van het werk roept weer. Snel een kop koffie zetten, een boterham smeren voor de kinderen, Je haar in de krul en in de tussentijd de kinderen dirigeren i...
5
4
Public
door Doremi
28/09/2012 12:11
Al eerder schreef ik over het seksueel misbruik en de mishandeling die ik meemaakte in een pleeggezin. Ik heb melding gedaan bij de commissie Sasmon, heb in de telegraaf gestaan en aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast heb ik diverse instanties, instellingen en stichtingen geraadpleegd over mijn huidige situatie maar tot op ...
6
5
Public
door Doremi
28/09/2012 12:10