Public

De indusbeschaving, oudste bevolking ooit

Doremi > Xead - Kennis & Educatie

Vaak wordt er gesuggereerd dat de Egyptische beschaving een van de oudste is maar ik heb nieuws voor u! De oudste beschaving die ontdekt is, is de Indusbeschaving en deze beschaving leefde in vrede!

De Indusbeschaving was een hoogontwikkelde beschaving in de oudheid. (3300-1300 v.Chr.). Hun leefgebied was langs de Indus en de Ghaggar- Hakra rivier in noordwest-India en een gedeelte wat nu Pakistan heet. De indusbeschaving werd in de twintigste eeuw ontdekt door diverse opgravingen in de plaatsen Harappa en Mohenjodaro te Pakistan. Doordat de eerste opgegraven stad in Harappa ligt wordt de indusbeschaving ook wel de Harappa-beschaving genoemd

Deze beschaving is samen met de beschaving van Mesopotamie en het oude Egypte een van de eerste hoogontwikkelde beschavingen. De 1052 archeologische vindplaatsen van de Indusbeschaving hebben het grootste verspreidingsgebied waarvan 140  aan de oevers van de Ghaggar-Hakra De meeste andere vindplaatsen liggen in het dal van de Indus en haar zijrivieren tot aan de grens met Iran en in het oosten tot aan Delhi.

Er wordt gesuggereerd dat deze beschaving de bevolking bestond uit meer dan 5 miljoen mensen. Zij hadden een grote haven en handelsnetwerk, een geplande stedenbouw met grote huizen met verdiepingen en een badkamer, gemeenschappelijke infrastructuur zoals een riolering en watertoevoer en wijken die per bedrijfstak waren ingedeeld. Ook kende deze beschaving het schrift maar deze is tot op heden nog niet ontcijferd omdat de teksten in brokken van enkele symbolen zijn  overgeleverd en men het onwaarschijnlijk acht  dat er verband is met het Brahmi-schrift.De steden van de Indus Vallei werden geregeerd door koningen die de handel en de religie beheersten, niet door militaire macht. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor oorlogvoering of voor het gebruik van wapens en gevangenissen waren in deze cultuur onbekend. De heersers hadden zegels met dierensymbolen en tekst en droegen decoraties die van zeldzame materialen waren gemaakt. De cultuur van de Indus lijkt een primitief religieus systeem te hebben gehad. Er wordt gedacht dat dit volk naast een moedergodin, die een symbool voor de vruchtbaarheid was, ook in zekere mate dieren vereerden.

De harappacultuur duurde naar schatting van 2600 - 1900 c.Chr. maar de indusbeschaving bestond van de 33ste eeuw v. Chr. tot ongeveerd de 14de eeuw v. Chr. Er wordt aangenomen dat bewoners van Beloejistan migreerde naar het Indusdal toen door klimaatveranderingen hun leefgebied veranderde in een woestijn. Rond 2600 v. Chr zijn de eerste indus-nederzettingen  plaats moesten maken voor echte steden met duizenden inwoners, voornamelijk landbouwers. De vorming van steden zijn doordachte plannen geweest aangezien een hele stad vernietigd werd om vanuit daar een nieuwe stad te bouwen van oudere nederzettingen werd niets meer gevonden.

Ongeveer 700 jaar was de beschaving van de Indusvallei een welvarende cultuur maar zo plotseling deze cultuur was ontstaan zo plotseling was deze ook verdwenen. Rond 1900 v. Chr.lopen de steden langzaam leeg. Honderd jaar later, rond 1800 v.Chr., zijn de meeste steden helemaal verlaten. De welvarende tijd van handel met Iran lijkt voorbij tegen 1700 v.Chr daar de vermeldingen van handel met het oosten uit de Mesopotamische teksten verdwijnen. Ook het schrift, zegels en gewichten worden uit deze periode bijna niet gevonden.

Het klimaat veranderde in de Indus-regio het werd er duidelijk kouder en droger vanaf 1800 v Chr. Diverse volken in het noordwesten van India probeerde via oorlogen steden in hun macht te krijgen,  diverse volkeren gingen zich vestigen nabij het Indusgebied waardoor er een breuk kan zijn ontstaan in handelsbetrekkingen met andere landen. Ook zou de invasie van de Indo-Arische beschaving rond 2000 v Chr.
in Noord-Indie een hoop chaos teweeg hebben gebracht bij de Indus-bevolking

Er zijn diverse verhalen te vinden in het sanskriet van de Veda's over de Arische invasies tussen circa 1700 en 1300 v.Chr. Hierin staan verhalen over veldslagen met een oorspronkelijke bevolking, maar er zitten geen aanknopingspunten bij met wat nu bekend is geworden over de Indusbeschaving. In Mohenjodaro zijn 39 skeletten gevonden van vermoordde mensen die een invasie bevestigen. Daarnaast zijn er ook enkele Sumerische verwijzingen die hierop zouden kunnen duidden, men verwijst daarbij naar de Vedische beschaving.

In de daaropvolgende eeuwen verdwijnt langzaam de herinnering aan de vredige Indusbeschaving maar ontstaan er diverse culturen elders op waar de invloed van deze beschaving duidelijk in terug te vinden is. Waarschijnlijk is de bevolking van deze beschaving gemigreegd naar het Oosten en heeft zich zo verder ontpopt naar de hedendaagse cultuur in die regio. Maar wat er daadwerkelijk met deze beschaving is gebeurd en of deze beschaving inderdaad een van de eerste zou zijn is tot op de dag van vandaag nog steeds een groot mysterie

28/09/2012 12:11

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 09:57
dikke duim en fan erbij !