Carboxytherapie, behandeling met koolzuurgas voor huidverbetering

Met Carboxy Therapie bedoelen we een gezondheidstherapie waarbij in kuurvorm via de huid koolstofdioxidegas wordt toegediend. Dit vindt zijn oorsprong in de koninklijke kuuroorden van Frankrijk, waar patienten die leden aan een slechte doorbloeding zich baadden in koolstofdioxiderijke wateren om hun wondgenezing te bespoedigen. ...