Titel leven met bordeline

Leven met bordeline is heel moeilijk. Je wordt heen en weer geschud door emoties en je hebt het gevoel dat niemand je begrijpt. Je weet soms niet eens wie jezelf bent en begrijpt je eigen gedrag niet. Laat staan dat een vreemde of mensen meer dichtbij het moeilijk vinden om er mee om te gaan.
0
0
Public