Wie wordt er nou werkelijk onderdrukt?

Tegenwoordig lijkt het wel of iedereen de Islaam “kent” en “weet” wat de Islaam is. Men weet echter niet wat het werkelijk inhoudt en zo blijkt dat iedereen zijn eigen omschrijving heeft gecreëerd. De Islaam is volgens vele een religie die gepraktiseerd wordt door Arabieren en gebaseerd op middeleeuwse verschijnselen. D...
0
0
Public

Tot slot

De Bijbel heeft getuigd, de waarheid is onthuld. We hebben enerzijds aangetoond dat de Bijbel niet meer het Woord van God is en dat het daarom niet meer kan dienen als leidraad voor hoe te leven. Anderzijds hebben we aangetoond dat het Christendom van tegenwoordig niet overeenstemt met de Bijbel, zelfs niet met de Bijbel zoals d...
0
0
Public

Conclusie ?

De Indjiel (het Evangelie) dat geopenbaard is aan ‘Iesa (Jezus) (vrede zij met hem), wordt met naam twaalf keer genoemd in de Qor-aan, zoals in aayah 46 van Soerat Al-Maa-idah (5): “En Wij lieten ‘Iesa, de zoon van Maryam, in hun voetstappen volgen, ter bevestiging van wat er van de Tawraat (Thora) reeds vóór hem was. En...
0
0
Public

Een wereld van verschil

Het einde van dit artikel nadert. We willen nog even stilstaan bij het feit dat men zo bang is voor de Islaam en dat men de Islaam ziet als een gewelddadige religie. Dit in tegenstelling tot het Christendom waar alleen maar over liefde en vergeving gepredikt wordt. Maar dit is slechts een illusie, een droom. Een broeder zei eens...
0
0
Public

Vrouwonvriendelijke teksten in de Bijbel

Men zegt dat de Islaam vrouwonvriendelijk is. Als je de Islaam kent, weet je dat de vrouwonvriendelijke aspecten iets cultureels zijn en niets met de Islaam te maken hebben. Dit blijkt o.a. uit de volgende overleveringen. De boodschapper van Allah (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) heeft gezegd: “Behandel vrouwen vrien...
0
0
Public

Homoseksualiteit in de Bijbel

Een andere beschuldiging die men vaak richt aan het adres van de Islaam, is dat de Islaam aanzet tot haat tegenover homoseksuelen. Maar hoe gaat het Christendom dan om met homoseksualiteit en wat zegt de Bijbel hierover? We lezen o.a. in het Oude Testament, in Leviticus 18:22-23: “…En gij zult geen gemeenschap hebben met een...
0
1
Public

Doodstraf in de Bijbel

De Islaam wordt vaak bestempeld als barbaarse en gewelddadige religie, omdat het de doodstraf en lijfstraffen kent, waar bijvoorbeeld mensen worden gestenigd als zij overspel plegen. Elke christen die deze mening deelt, kent zijn eigen religie niet goed, want volgens de Bijbel verdient men voor verschillende misdaden de doodstra...
0
0
Public

Onzedelijkheid in de Bijbel

Er staan vele onzedelijke teksten in de Bijbel, het zogenaamde Heilige Boek van God. Daar ik als moslim moeite heb met dit soort onzedelijke teksten en het toeschrijven van deze woorden aan God als godslasterlijk beschouw, had ik zeer veel moeite om ze in dit boek op te nemen. Daar ik het een zeer belangrijk onderwerp vind, heb ...
0
0
Public

Verzen over Jezus (vrede zij met hem)

We gaan nu eens kijken naar enkele verzen over Jezus (vrede zij met hem), om te kijken wat de Bijbel over deze grote profeet van God te vertellen heeft. Lucas 3:23: “…En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon , naar men meende, van Jozef…” De tekst “naar men meende” was in de originele Griek...
0
0
Public