Elkaar met zorgzaamheid en hoffelijkheid behandelen

De beginselen met betrekking tot onze verhouding tot anderen zijn soms moeilijker te leren en te gehoorzamen dan de beginselen betreffende onze persoonlijke rechtvaardigheid omdat niet alleen onze eigen gevoelens en opvattingen erbij betrokken zijn, maar ook die van iemand anders. En toch moeten wij, om de zegen van een gelukkig...

Bestendigheid

Geld kan dan wel de bolster van vele dingen zijn, maar niet de kern. Het brengt je eten, maar geen eetlust; geneesmiddelen, maar geen gezondheid; kennissen, maar geen vrienden; bedienden, maar geen trouw; vreugdevolle dagen, maar geen vrede of geluk. In het Boek van Mormon geeft de profeet Jakob ons een belangrijke raad over dit...

Beheers uw financiële omstandigheden

Wij hebben een wereld vol conflicten en overal op de aarde hebben mensen behoefte aan een boodschap van zekerheid en stabiliteit. Er schijnen veel overeenkomsten te zijn tussen het huidige tijdperk en de roerige oorlogsjaren. Wij worden vandaag de dag geconfronteerd met vele verbijsterende problemen. Naast belangrijke politieke ...

Als geld en goederen de eerste prioriteit is

Stoffelijke zegeningen zijn een onderdeel van het evangelie indien zij worden verkregen op de juiste manier en voor het juiste doel. Dat doet mij denken aan een ervaring van president Hugh B. Brown. Als een jong soldaat in de Eerste Wereldoorlog bracht hij eens een bezoek aan een bejaarde vriend die in het ziekenhuis lag. Deze t...

Het uiteenvallen van het gezin

De samenleving wordt al jaren achtereen door een verderfelijk kwaad bedreigd. En dan bedoel ik het uiteenvallen van veel gezinnen. Er is al te veel sprake van 'verwarring en wanorde' in de samenleving, maar we mogen daar ons gezin niet door laten verwoesten. In ieder land wordt afbreuk gedaan aan de morele structuur van de samen...

Geen geloof, ook geen vruchten van geloof

De 'heilige der laatste dagen' die het offer 'de opoffering aller aardse dingen' brengt zal ook het getuigenis bezitten dat zijn levenswandel in de ogen van God aangenaam is. En zij die dit getuigenis bezitten zullen geloven dat zij het eeuwige celestiale leven verkrijgen en zullen door geloof in staat gesteld zijn tot het einde...

Het plan van Satan

Satan hield een wereldwijde bijeenkomst. In zijn openingstoespraak aan de slechte engelen zei hij. “We kunnen de meeste mensen uit de kerk weghouden behalve de christelijke mensen die kunnen wij niet uit de kerk weghouden. We kunnen ze niet tegenhouden om een vertrouwelijke, standvastige relatie met Christus te krijgen. Dus la...

Mormonen religie

De gevolgen van onze keuze Als ik via het zendingswerk met vele ontwrichte en chaotische levens geconfronteerd wordt en alle angst, vrees en wanhoop in mensenlevens zie dan weet ik dat dit komt door verkeerde keuzes terwijl iedereen zelf daarvoor verantwoordelijk is. Om uit de negatieve neergaande spiraal te kunnen komen moet me...