Eindig en oneindig of bewust en onbewust?

In het licht van het menselijk bewustzijn zou je kunnen begrijpen waar het ontstond en wat het is geworden. Wat het is geworden daarin leef je, voortgekomen uit het verleden waar het geleerd is en een basiselement is geworden. Een element dat is ontstaan en van waaruit groei is voortgekomen. Niet alles dat voortkomt uit het verl...

De ontwikkeling van de mens, van eigen wil tot zwakste schakel

De ontwikkeling van de mens, van eigen wil tot zwakste schakel Het begint altijd met een geschiedenis, vanuit een punt hoe het ooit ontstaan is tot het punt waar we nu zijn. Ooit werd het wiel uitgevonden, nu zijn we in staat informatie te versturen zonder ruimte af te leggen. Waar het ooit begon als een individu dat iets uitgev...

De superioriteit der Westerse samenleving

Op zichzelf niets nieuws. Wanneer het gaat om zelfredzaamheid, staan we bovenaan de zogeheten ‘foodchain’. Met machtsgebruik en misbruik, politieke agenda’s en verborgen agenda’s is een complexe structuur een gegeven die moeilijk uiteen te zetten is in zijn algemeenheid. Beschaving zou je kunnen samenvatten als toleranti...

Goed en kwaad

Ik liep op straat, mijn gedachten probeerde ik leeg te maken. Ik dacht aan geld, werk, vriendschap en liefde. Ik dacht aan de toekomst en mijn geloof, in beide twijfel en aanvulling op de toekomst. Want beide zijn niet zeker totdat ze bewezen zijn, dat moment zal niet op dat moment plaatsvinden. Vrijdagmiddag, het weekend is daa...

De Duistere kant van het principe

In de natuur zijn allerlei principes naar voren te halen die een balans vormen. Zoveel zelfs, dat zelfs de eigen psyche van de mens een balans heeft, zelfs in de boekhouding. De wetenschap is ook een wiskundig iets, en volgens de wetenschap wiskunde zelf moet alles wiskundig te berekenen zijn. Dit werkt door in de economie, in c...