Antichristus.de Antecee ontwaakt: deel 1

Deel1 van de AntiChristus cq AnteCee verhalen cyclus De ochtend Het was een lange nacht geweest, toen de aarde in de plantenbak een gezicht kreeg, zich losmaakte en zweefde naar het bed van de uitverkorene, zijn gastheer. Anticee, ontwaakte uit zijn verdoemde slaap, hij was de vervloekte onder de vervloekten en hij genoot er van...
16
7
Public

Antichristus, De Antecee ontwaakt deel 2

Dit is deel 2 van de Antichristus cq AnteCee verhalen cyclus Antecee groeit De portier groette hem vriendelijke toen hij de buitendeur openhield, prettige dag Paul, zei hij, maar toen hij Anticee aankeek, had hij zo maar een idee dat zijn dag onprettig zou verlopen.Waarom, wilde Anticee weten, waarom wens je mij dingen toe die i...
10
3
Public

Antichristus:de Antecee doet zijn ommetje deel 3

Dit is deel 3 van de AntiChristus cq AnteCee verhalen cyclus Van junk tot kaars Piekie piekie de junk zag een mogelijke weldoener aankomen, een man kort en robuust van stuk, hij zelf was slungelig en lang met een oude overjas met diepe zakken en in en van die zakken had hij zijn hand rond de injectiespuit geklemd. Wat zou hij vr...
10
6
Public

De Antichristus:de Antecee verhuist deel 4

Dit is deel 4 van de AntiChristus cq AnteCee verhalencyclus "van stof zijt gij gemaakt en tot stof zult gij wederkeren", en ik ben uit het stof wedergekeerd, grinnikte AnteCee in zichzelf. Het begint een drukke dag te worden, met in de eerste uren, een goede body count: 1 portier, 4 fakkeljunks, en we hebben een leerling op het ...

De Antichristus: Antecee en het nieuws deel 5

Dit is deel 5 van de Antichristus cq AnteCee verhalen cyclus De nieuwsflits van de lokale uitzending, verbrak het MTV hit gebeuren. de man bij de fruit machine had zijn blik gefixeerd op de rond draaiende schijven met fruit afbeeldingen en keek niet op. AnteCee hoorde flarden; een verwarde man die al maanden depressief en oversp...

De Antichristus. Antecee en de bekeringen deel 6

Dit is deel 6 van de antichristus cq AnteCee verhalen cyclus Die Prikkie prikkie is lekker bezig dacht de verdoemde en genoot er van, een grimlachje trok even aan zijn lippen voorbij. Als hij of Prikkie nog een ziel zouden kunnen vernietigen, vandaag dan zou het 60 tal vol zijn, 6 van hem en 60 van de leerling, hmm als hij Prikk...

Antichristus: Antecee doet nog een rondje bekeren 7

Dit is deel 7 van de AntiChristus cq AnteCee verhalen cyclus Hard werken gaf hem altijd honger zeker als het goede werken waren geweest en AnteCee speurde om zich heen naar een gelegenheid om wat te nuttigen. Het zieleknijpen had hem goed gedaan en moe was hij niet geworden, integendeel door het afslurpen van zielen was hij ster...

Antichristus: Antecee en het openbare vervoer deel 8

Dit is deel 8 van de Antichristus cq AnteCee verhalencyclus AnteCee liep naar de deur van de eetgelegeheid toe en de mensen weken onbewust weg van hem, hij begon op kracht te komen. Hij straalde kracht uit en boezemde angst in. Zij hebben nog niets gezien, dacht hij, wacht maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Een Jehova getuige ...

Antichristus: Antecee wordt opgeroepen deel 9

Dit is deel 9 van de Antichristus cq antecee verhalen cyclus. De gekuste leerling van de verdoemde, liep meteen de tempel binnen. Hij zou zijn meester goed dienen en dat betekende meteen de voorbereidingen treffen voor de studiemiddag die hij deze maand mocht leiden. Er waren er drie per week en vandaag mocht hij de thema´s ope...