Het antwoord op de vraag: Mag ik mij verdedigen?

Een aantal keer heb ik hier in een artikel de vraag voorbij zien komen of het is toegestaan jezelf te verdedigen en zo ja, wat mag wel en wat niet? De aanleiding van dat dit bij veel mensen nu speelt is uiteraard een incident waarbij een vrouw ervan wordt verdacht twee verdachten van een overval op een juwelierszaak te hebben ne...

Honden - Van afval naar een waardig bestaan

Wie met enige regelmaat de sociale media bezoekt, is vast wel eens benaderd voor het tekenen van een digitale petitie. Meestal een nuttig protest of oproep om in de wereld een verandering te doen plaatsvinden waar missstanden, in de ruimste zin van het woord, zijn geconstateerd. Bij mij persoonlijk heeft dit ertoe geleid dat ik ...

Vroeger was alles beter, of toch niet?

Iemand heeft mij ooit verteld dat wanneer je alles van vroeger beter begint te vinden, je dit kunt opvatten als signaal van ouder worden; ik ben er bijzonder waakzaam voor. Niettemin bevind ik mij dikwijls in mijmering over de vervlogen dagen van mijn jeugd. Geboren in een typisch Amsterdamse middenstandswijk in de vroege jaren ...

Klink klokje klingelringeling

Een satirische column over een minister die strijdt voor onze gezondheid. "Medio 2013 is het niet langer toegestaan waar dan ook te roken met uitzondering van de zo geheten ‘rookzones op de publieke weg'. Dit geldt ook voor het roken in huis. Voor de rookzones geldt wel een rookverbod tot 20:00 uur in de avond. Dit met het oog...

Haai lekkerding, sgatje, luv joe so much xxx

Hoe vindt de jeugd aansluiting bij anderen? Het internet en mobieltje lijkt de oplossing... Waren het eerst carrièrejagers van rond de dertig, die het internet als dé ontmoetingsplaats hadden gevonden, voor het treffen van hun toekomstige wederhelft en daar best wel wat centen tegenover wilde stellen, bij de als paddestoelen u...

Peter r. de riooljournalist

Het Nederlandse alibi is niet meer aan mij besteed! In het verleden zijn er nog wel eens avonden geweest dat ik aan de buis zat voor het Nederlandse alibi. Het waren tijden waarin hij zijn hoogmoed nog in de hand wist te houden. Hoewel mij het hoofd, dat altijd kijkt alsof het net met de neus in een stapel rotte vis heeft gelege...

Een volgend 'misdrijf'

Vooraf: Het volgende verhaal, zij het gedramatiseerd, berust triest genoeg op ware gebeurtenissen. Namen van personen zijn uit het oogpunt van privacybescherming weggelaten of veranderd. Het stemt tot nadenken over de functie en het functioneren van het huidige politieapparaat. “Dit is de alarmcentrale. Wilt u spreken met de p...

Helden, lafaards en egoïsten

Helden zijn ze maar in hun eigen tijd, dachten de egoïsten Vooropgesteld is het heldenschap niet voor iedere sterveling weggelegd. Een echte held laat zich per slot van rekening onderscheiden door het geheel tegennatuurlijk vermogen, eigenbelang ondergeschikt te maken aan dat van een ander. De woorden ‘held’ en al zijn syno...

Hoe maken wij van een kind een jeugddelinquent?

'Oom agent' is een titel die we sommige dienders toch echt moeten ontzeggen! Stel je werkt als agent op een politiebureau in één van de betere buurten aan de zuidelijke kant van Amsterdam. Je doet dit werk al vele jaren waardoor je jezelf veilig kunt nestelen in een zogenaamde goede reputatie. Je rijdt of wandelt zo nu en dan ...