Raad van de kinderbescherming en familierechters hebben geen relevante en geen ethisch verantwoorde onderzoeksvragen

Raad en rechters en hun "medewerkers in de jeugdzorg/ zorg" werkt wel met eigen wil en geen wetenschappelijk correcte handelingen. Al jaren valt het op dat men er slecht werkt en zelf slecht functioneert en er een cirkel is ontstaan van mensen die oordelen, maar ook onkundig, ten onrechte, onethisch en wegens roddels en eigen wi...
2
0
Public