Het boek der schaduwen en het boek der spiegelen

Wat zijn deze boeken en wat doe je ermee Het Boek der Schaduwen is een boek met magische en religieuze teksten van de wicca en andere heidense heksentradities. Het bevat gewoonlijk voorschriften voor rituele magie als ook de ethiek en filosofie van de wicca. Meer specifiek refereert het aan het boek dat elke heks in de loop van ...
3
0
Public

Boom magie en hun symbolen

Heilige bomen komen in alle culturen voor, hoewel de soorten verschillen naar het land waarin ze groeien. Oude Japanse teksten gaan over heilige Sakakibomen, die op de Hemelse Berg groeien, boeddhisten hebben het over de boom der Kennis, de perzen over de boom der Onsterfelijkheid, terwijl in het Oude Testament de Hebreeuwse Boo...
4
3
Public

De magie van de bloementaal

De taal van bloemen werd gebruikt door de oude Egyptenaren, de Chinezen, Indiërs en de oude Grieken. In de tijd van Elizabeth 1 verscheen in Engeland de betekenis van bloemen in verzen en Shakespeareaanse toneelstukken: anjelieren als symbool van zachtheid, sleutelbloemen voor wijze raad, viooltjes voor gedachten, bloeiende roz...
10
2
Public

Dieren als gids

Of een dier in je dromen voorkomt, via tekens of symbolische of werkelijke gebeurtenissen is het belangrijk om vast te stellen of de gids een boodschapper is van je dierentotem, een schaduwgids, een reisgids of levensgids. De betekenis en de lessen van het dier zal verschillen hierdoor. Het leren onderscheiden van de vier versch...
20
4
Public

Wicca: het boek der schaduwen en het boek der spiegelen

Het Boek der Schaduwen is een boek met magische en religieuze teksten van de wicca en andere heidense heksentradities. Het bevat gewoonlijk voorschriften voor rituele magie als ook de ethiek en filosofie van de wicca. Meer specifiek refereert het aan het boek dat elke heks in de loop van haar leven moet samenstellen met haar per...
38
19
Public

Wicca - Kerstmis is van origine een heidens feest

Het woord voor het Kerstfeest in een aantal andere Europese landen herinneren ons aan een nog veel oudere traditie In de Scandinavische landen wordt de naam Yule gebruikt. Het Yule feest, Joelfeest in Nederland, was de viering van het nieuwe licht na de kortste dag. Het werd intens gevierd er werden grote vuren gemaakt.Vanuit de...
23
15
Public

Ik ben een heks, nou en

Wat is wicca?, wat is een heks? Wicca is voor mij een moderne religie die vooral gebaseerd is op het voorchristelijke sjamanistische tradities. Wicca zelf is nog niet zo oud als religie, maar de geloofsovertuigingen waarop Wicca is gebaseerd zijn wel heel oud en komen voort uit verschillende religieuze stromingen. Bij Wicca rich...
77
39
Public

De betekenis van kaarsenmagie

Kaarsenmagie Kaarsen magie wordt door iedereen gebruikt, alleen zijn velen zich niet bewust van de magie die erachter schuilt. Heksen echter gebruiken altijd kaarsen om er de magie mee op te roepen. Kaarsen zijn verbonden met het element vuur. Ze spreken een magische taal die als woorden worden uitgedrukt door de flikkerende en ...
39
10
Public

De magie van de maan

Het maanpad. De maan is vrouwelijk, mysterieus, intuïtief, koesterend – staat voor diepe onbewuste wijsheid en uiteenlopend denken. In de alchemie is koningin Luna of zilver het tegengestelde van koning Sol of goud. Maanwijsheid is gelegen in de rechterhersenhelft, het verborgen potentieel van de menselijke geest en psyche, d...
6
2
Public