Argumenteren? liever niet!

Argumenteren: doorgronde argumenten geven en deze kunnen staven met voorbeelden Argumenteren Jeroen Lemmens op Lerarenforum: Sinds vele jaren is men vanuit het departement onderwijs bezig om het "inclusief onderwijs" te promoten als alternatief voor het buitengewoon onderwijs. Kinderen met één of andere handicap of stoornis ku...
11
7
Public