Wonden uit het verleden

Wonden uit mijn verleden meegesleept naar het heden in geuren en kleuren tentoongesteld aan de hele wereld verder verteld iedereen moest het weten men mag het niet vergeten de realiteit blijven zien niet omgeven met fantasie sla ik een bres in al mijn wonden het heeft geen zin ze te vermonden laat ik ze rusten waar ze thuis hore...

Mijn lief

Voelend hoe mijn ziel straalde mijn emoties niet bedaarde jij mijn lief nam bezit van mij het maakte mij even blij, de kronkelingen in je hoofd herkende ik in de pijn die mijn gevoel had verdoofd jij was niet echt, maar vals en in het geniep eropuit, te krenken te vernietigen iets moois ging verloren, maar had nooit echt bestaan...

Het is voorbij

Jij keek mij aan, in ontkennende herkenning zoals mijn gehele bestaan zonder enige verwenning of toenadering in liefde enkel hoe jij mij griefde, zelfs op je sterfbed behield je afstand negeerde mijn aanwezigheid Ik was bij je , hield je hand vast van mij viel af een grote last.

Wie ben jij?

Jij bent niet, wie ik dacht dat je was, ik zag alleen het goede, maar alras ontpopte jij je als onbetrouwbaar en was ik even met je klaar. Jij vertrapte mijn goedheid en ook al was ik steeds bereid toenaderingen te zoeken het liep uit op schelden en vloeken Een vertekend beeld van mij geschetst door jou, maakt me niet blij maar ...

Jij vreemd kind

Vreemd wezentje in die hoge boom hield jij je gevoelens goed in toom hoog in de lucht verzon jij je verhaal heerlijk veilig zonder gevaar. Weer met je voeten op de aarde en jij stilaan bedaarde maar ook nog steeds op je hoede voor andermans pijnlijke woede. jij vreemd kind leefde je leven zo vaak alleen en ver verheven boven all...

Altijd bij ons

Zelfs dood ben je nog in leven wat je in leven niet kon geven geef je nu, door altijd bij mij te zijn in liefde en in pijn ook jouw kleinkinderen ervaren jouw nabijheid als beschermengel op hun schouder dank je lieve vader voor de bescherming van ons allen en dat je over onze schouder meekijkt en ons begeleidt op ons pad op aard...

Er boven staan

Als je een ander wilt bevuilen blijf dan niet pruilen als je feedback krijg of een literaire oorvijg maar luister naar het advies van anderen, je moet er boven staan, het laten gaan en niet blijven hangen in een onbevredigd verlangen de ander steeds naar onder te halen het is natuurlijk balen maar het is je eigen pakkie aan dus ...

Acceptatie van pijn

Dolend in mijn gevoel van ondraaglijke pijn omwald door grauwe ondoordringbare muren verlichtte uiteindelijk mijn innerlijke kracht de duisternis in de spelonken van mijn ziel.