Angst voor de tandarts

Dit artikel is bedoeld voor mensen die de tandarts vermijden, al jaren hun mond gesloten houden voor de ellende die zich daar van binnen afspeelt, met vaak zeer grote gevolgen voor je sociale leven. En voor mensen die weliswaar wel een tandarts bezoeken maar daar alleen met grote angst toe komen. BANG BIJ DE TANDARTS? Dit artike...
3
2
Public