Herinneringen aan de middelbare school

Van 1958 tot 1965 zat ik op het gymnasium en haalde daar mijn diploma met een 8 gemiddeld voor de moderne talen Frans, Duits en Engels. Tot zover het positieve nieuws. Het gymnasium maakte deel uit van een lyceum, hetgeen betekende dat de eerste klas een onderbouw was, waarna besloten werd, of je naar de HBS of naar het gymnasiu...
0
0
Public

Gengo of OneHourTranslation?

Drie jaar geleden stuitte ik via een artikel op Plazilla op de site van Gengo. Gengo is een wereldwijd netwerk van vertalers, die voor hun werk een bescheiden vergoeding krijgen: 3 cent per woord voor een redelijk makkelijke vertaling en 8 cent per woord voor een moeilijkere. Het is maar net, wat de klant wil, die een tekst ter ...
2
0
Public

De leegte zoekt het in de lengte

De leegte zoekt het in de lengte, in het oprekken van dingen, die o zo simpel en waarvoor enkele woorden toereikend zijn. Het woord was vol en vet, mooi mollig. Zo niet in de ogen van de brabbelende bazelaars, die niet nalieten hun langgerekte vermageringsdiëten welig te doen tieren in een eindeloze woordenstroom.
0
0
Public

De melancholie van Jean Pierre Rawie

De sonnetten van Jean Pierre Rawie stralen melancholie uit. Ze zijn licht ironisch en blijven op een of andere manier in de herinnering hangen. Althans stukken ervan. Enkele voorbeelden: Het gedicht ‘ Madenballade’ gaat over het thema, dat na onze dood de maden zich aan onze overblijselen onder de grond te goed doen. Dat wor...
3
1
Public

Hinken op twee gedachten

Geert Mak is een veelschrijver: ‘De eeuw van mijn vader’, het tweedelige ‘In Europa’, ‘De engel van Amsterdam’. Dit laatste boek uit 2002 leest vlot ondanks hier en daar wat gekunstelde uitweidingen. Het ontstaan en de verdere ontwikkeling van Amsterdam wordt uit de doeken gedaan aan de hand van persoonlijke levensge...
3
0
Public

Rutger Kopland was een begenadigd dichter

Verschillende keren heb ik hem op zien treden tijdens de nachten voor de poëzie. Met zijn grijze haardos en zijn zachte stem was hij de perfecte vertolker van zijn eigen gedichten. Ze ademden een sfeer van weemoed en verlangen. Een voorbeeld uit de bundel ‘Al die mooie beloften’: Wie ben je, zeg ik, we hebben samen een leve...
3
1
Public

De watersnoodramp van 1953

Als jongetje van 7 heb ik aan de watersnoodramp van 1953 nog vage herinneringen. Heb daardoor altijd belangstelling gehad voor de achtergronden van dit gebeuren. De avond van de ramp stormde het enorm. We woonden op de grens van de het zand en de klei in West-Brabant. Toen nadien foto's in de krant stonden met bootjes die door d...
6
1
Public

My lips are sealed

It was a day early in spring. People were sitting on a terrace freed from their winter clothes. And there they were, Sonja and Irma. They talked to each other face to face while enjoying a glass of dry white wine. Their age seemed to be about 35, talking about important things in life. The look of Sonja was somewhat depressed an...
3
1
Public

De watersnoodramp van 1953

Als jongetje van 7 heb ik aan de ramp nog vage herinneringen. Heb daardoor altijd belangstelling gehad voor de achtergronden van dit gebeuren. De avond van de ramp stormde het enorm. We woonden op de grens van de het zand en de klei in West-Brabant. Toen nadien foto's in de krant stonden met bootjes die door de straten voeren, v...
7
4
Public