Begrotings tekort BV Nederland

Hoe de politici het begrotingstekort willen oplossen Heel de wereld heeft op dit moment te maken met een begrotings tekort. De dames en heen politici zijn nu ongeveer 3 jaar bezig met het oplossen van alle problemen. Het wrange is echter dat elke maatregel die er genomen wordt, de tekorten en dus de crisis verergeren. Uiteindeli...
17
6
Public