De heerlijkheid van God (3)

God geopenbaard in het vlees De Here Jezus, God geopenbaard in het vlees was de Messias, de Belofte. Hij kwam tot de zijnen maar die hebben Hem niet aangenomen. Nee, ze hebben Hem verworpen; kruisig Hem, kruisig Hem, zo waren de kreten te horen van het joelende volk! Satan dacht de overwinning te halen door de Zoon des Mensen te...