Het vlees kan God niet behagen! In zijn brief aan de Romeinen schrijft de apostel Paulus in hoofstuk acht vers acht, dat zij die in het vlees zijn God niet kunnen behagen. De werken der wet geschieden door het vlees dus het houden van de wetten van God kan Hem dus niet behagen, en de wet is daarom ook niet gegeven! Wat is dan we...
0
0
Public
door B B Koster
De kern van het evangelie God de Vader zond Zijn Zoon naar de aarde om onder de wet (van Mozes) te leven als de zondeloze God-mens te leven met als uiteindelijk doel te sterven aan het kruis (symbool van vervloeking) opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwig leven heeft (Joh. 3:16). Het geloof is een ...
0
0
Public
door B B Koster
Schuld en schuldvraag Ondanks dat ik in een christelijk gezin opgroeide, kon ik pas rond mijn twintigste levensjaar (meer dan twintig jaar geleden) belijden een kind van God te zijn door genade en dús door wedergeboorte. Ondanks dat ik het evangelie van binnen en buiten kende, christelijke lectuur verslond en mijn jeugd opgaf o...
2
0
Public
door B B Koster
Gerechtvaardigd door geloof Aan de hand van een aantal bijbelteksten en door middel van logisch redeneren wil ik met dit artikel aantonen dat een wedergeboren christen alleen gerechtvaardigd wordt door het geloof in Jezus Christus; dat wil zeggen zonder werken der wet. Daarbij is het van belang op te merken dat rechtvaardiging d...
0
0
Public
door B B Koster
Onder wiens heerschappij sta jij? Deze vraag stelde ik onlangs aan iemand die stellig gelooft dat een wedergeboren christen tot het einde weer heel makkelijk kan afvallen van het geloof. Met als voorbeeld een crimineel die amnestie heeft gekregen van de koning en zo weer de bak in kan draaien (verloren kan gaan) als hij zich nie...
0
0
Public
door B B Koster
Verzegeling van de Heilige Geest Dit artikel schrijf ik ter lering en opbouw voor een ieder die daar voor openstaat. Persoonlijk vind ik dit één van de boeiendste onderwerpen in het Woord van God. Een wedergeboren Christen is verzegeld met de Heilige Geest; dat wil zeggen dat het een aktie van Gods kant is. Maar u bent niet in...
0
0
Public
door B B Koster
God spreekt Zoals de meeste lezers wel weten kreeg Mozes de wet van God op de berg Sinaï. Het koppige volk van God (Israël) wilde niet van genade alleen leven en zodoende ging God met Mozes in gesprek over de dag dat Hij op de berg zou neerdalen. Hij zou nu niet meer zijn genadige, uitreddende liefde tonen maar daarentegen wé...
0
0
Public
door B B Koster
De belofte van David David had met Jonathan een verbond gesloten dat David, als hij de troon in bezit had genomen, de familieleden van Jonathan zou beschermen (1 Samuel 20-13-17). Op een ander tijdstip deed hij dezelfde belofte aan Saul (2 Sam 24-20-22) dat hij Saul's familie niet zou doden als hij de troon had bestegen. Dit is ...
0
0
Public
door B B Koster
Wedergeboorte door Gods Geest In mijn vorige artikel schreef ik over rechtvaardiging door het geloof. Het persoonlijk geloof van het hart, in het offer van Jezus voor mijn en uw zondenschuld. Het is niet voldoende om te geloven met het hoofd (verstandelijk), het moet een hartezaak zijn. Daarbij wordt de bekering en wedergeboorte...
0
0
Public
door B B Koster