Kids' Skills

Kids' Skills is een methode om kinderen te leren omgaan met problemen. Ieder kind komt op een bepaald moment in de problemen met zijn of haar gevoel. Meestal komen ze hier zelfstandig wel weer uit, maar dit geldt niet voor alle kinderen. Deze laatste groep kinderen kan wel wat extra hulp gebruiken. Via school heb ik kennis gemaa...

Child Behavior Checklist (CBCL)

De Child Behavior Checklist (CBCL) is een lijst voor ouders/verzorgers van kinderen met een afwijkend gedragspatroon. In de lijst word de ouders/verzorgers gevraagd naar de emotionele- en gedragstoestanden van hun kind in de afgelopen 2 tot 6 maanden. Er zijn 2 verschillende vragenlijsten. De eerste is ontwikkeld voor kinderen i...