In aanmerking komen voor de bediening van engelen

Stelt u voor, zillalezer. De broeders in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' dragen vanaf hun 16de jaar het priesterschap van Aäron. Dit priesterschap omvat de sleutels van de bediening van engelen. Dat betekent, volgens mij, dat zij zo moeten leven dat zij dat priesterschap waardig zijn waardoor zij ...

Eeuwig weerklinkt het woord van God

Hij heeft u beloofd voor altijd bij u te blijven en daarom zal voor eeuwig Zijn woord weerklinken voor u, want u bent door Hem geschapen, mede als een teken van Zijn tegenwoordigheid. Voor eeuwig zal de verbinding weer hersteld zijn tussen u en uw God en Schepper van eeuwigheid, want wij zijn door Hem voortgebrachte wezens. Voor...

Zij stem herkennen

Hoe onnadenkend is het om aan te nemen dat met de Bijbel het woord van God is afgesloten, dat deze reeds volledig is. Dat Hij een grens heeft gesteld, dat Hij niets meer zal openbaren en tot de mensen zal spreken. Wie zou God tegen kunnen houden wanneer Hij als Vader steeds weer tot zijn kinderen spreekt, of wil spreken? Wie gee...

De blijdschap van en door zendingswerk

In tegenstelling met de denkwijze van enkele filosofen en mensen van deze tijd, is het doel van de mens om zowel hier op aarde als ook in het hiernamaals te leren vreugde en blijdschap te ondervinden. De vreugde en blijdschap van het herstelde evangelie is anders dan die welke in het algemeen door de wereld bedoeld wordt. Het he...

Het gebed

De ‘heilige der laatste dagen’ weet dat oprecht bidden de motor is van een gelukkig en productief leven want het gebed versterkt het geloof. Het is de voorbereiding op wonderen. Ik kan daar zelf over meepraten want ik heb dat aan den lijve ondervonden. Het gebed opent de deur naar eeuwig geluk. Onze vader in de hemel wacht a...

Het gebed is iets dat de ziel nederig maakt

Nu zijn zendelingen en leden van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ geroepen om het evangelie aan de wereld te prediken. Zij kunnen dit ook want zij weten op welke wijze zij de Heer in gebed moeten naderen. Als je eenmaal lid van die kerk bent geworden is het niet zo moeilijk om zo te leren bidden...

Nederigheid is op Christus vertrouwen

De Heiland zei eens tot hen die zijn discipelen, zendelingen of apostelen zouden worden. “Ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.” (Johannes 15:5.) De huidige discipel of zendeling van Christus die overweegt het evangelie met ...

De heilige Geest getuigd van de waarheid

Het is noodzakelijk dat leden van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' zodanig leven dat zij kunnen rekenen op de Geest Gods en dat zij het getuigenis behouden dat zij door God zijn geroepen om altijd en overal van zijn waarheid en herstelde evangelie te getuigen. Dat zij zijn waarheid hebben is niet al...

De heilige Geest is de derde persoon in de Godheid

Het doel van het herstelde evangelie is veel meer dan het mensdom alleen maar goed maken. De wereld is vol goede mensen die niet tot Christus zijn gekomen. Ze zijn dikwijls zelfvoldaan en prijzen zich soms dat zij beter zijn dan anderen. Ze hebben geen behoeft aan de Heiland. Toch hebben deze mensen even hard de zaligheid nodig ...