HOOFDSTUK 2 PERSLUCHTVERBRUIKERS 1. PNEUMATISCHE CILINDERS 1.1. ENKELWERKENDE CILINDERS Bij een enkelwerkende cilinder beweegt de zuiger in één richting met behulp van perslucht. De beweging naar de ruststand gebeurt meestal door een veer. Hierna is een constructie weergegeven van een enkelwerkende drukcilinder. Onderscheid na...
0
0
Public
door WardM
12/12/2012 19:46
Hoofdstuk 1. Eenparig cirkelvormige beweging 1. Definities baan = cirkelvormig In gelijke tijden moeten gelijke cirkelbogen doorlopen worden. Met: T = periode = tijd nodig voor 1 omwenteling [T] = s f = frequentie = aantal omwentelingen per seconde [f] = s-1 2. Veralgemening van snelheid en versnelling bij ECB - Grootte - Richti...
0
0
Public
door WardM
12/12/2012 19:44
FORMULARIUM VOOR GONIOMETRIE 1 De goniometrische getallen 2 Grondformule : sin²a + cos²a = 1 Gevolgen : en en en 3 Hoekeenheden : zestigdelige graden en radialen 1 radiaal = de grootte van een middelpuntshoek die op een boog staat die even lang is als de straal van de cirkel 360° = 2p rad en 1 rad = = 57° 17’ 45” a° = a...
0
0
Public
door WardM
12/12/2012 19:42