De mens als warmtebron

De mens als warmtebron door bouwkundige keuring Amsterdam Indien de mensin rusttoestand verkeert, wordt er toch invendig warmte geproduceerd. Deze warmteontwikkeling door inwendige arbeid (orgaanarbeid) bedraagt per etmaal ongeveer 1600 kcal, dat komt overeen met 1,86 kWh. Per uur is dat ongeveer 75 Wh. Er wordt dus in een uur d...
0
0
Public

Warmteafgifte en warmteoverdracht

Warmteafgifte en warmteoverdracht door bouwkundige keuring Lelystad Het oppervlak voor warmteoverdracht Het oppervlak voor warmteoverdracht aan de lucht neemt met het aantal leden veel sterker toe dan het stralingsoppervlak. Voor ledenradiatoren wordt daarom een formule voor de totale warmteafgifte gebruikt waarin een constante ...
0
0
Public

Invloed van de structuur van hout

Invloed van de structuur van hout: Door bouwkundige keuring Amsterdam Hout heeft een grote chemische weerstand tegen vele chemicaliën; als toepassing kan genoemd worden het toepassen van hout in de chemische industrie in de vorm van vlonders, leidingen, tanks, kuipen, en dergelijke. Verder zijn houten spanten bijzonder geschikt...
0
0
Public

Verbindingen in de praktijk

Verbindingen in de praktijk door : Bouwkundige keuring Amsterdam Vaktijdschriften, zoals Bouwen met Staal, publiceren regelmatig over uitgevoerde projecten, waarbij tevens de uitgevoerde verbindingen worden getoond. Om een gevoel te ontwikkelen voor verbindingsdetails is hat aan te raden om ook zeif constructies te gaan bekijken...
0
0
Public

Het enkelpijpsysteem en de witgoed

Het enkelpijpsysteem en de witgoed: Door Bosch wasmachine reparatie Amsterdam Systeem: Bij dit systeem kurmen de afzonderlijke radiatoren niet worden afgesloten omdat dan de watercircu!atie in de hele kring wordt gestopt. Dit systeem is we! in woningen toegepast, waarbij een grote haard in de woonkamer als ketel en voornaamste v...
0
0
Public

Verwarmen, ventileren, bevochtigen en verlichten

Verwarmen, ventileren, bevochtigen en verlichten Door witgoed reparatie Amsterdam: Verwarmen, ventileren, bevochtigen en verlichten Inleiding Wanneer we zeggen, dat het binnenklimaat in een woning of een gebouw goed is te doen volgens Bouwkundige keuring Amsterdam? Indien wij Daarmee een uitspraak over: — de binnentemperatuur,...
0
0
Public

Weerstand tegen chemische aantasting

Weerstand tegen chemische aantasting door: Bouwkundige keuring Amsterdam Hout heeft een grote chemische weerstand tegen vele chemicaliën; als toepassing kan genoemd worden het toepassen van hout in de chemische industrie in de vorm van vlonders, leidingen, tanks, kuipen, en dergelijke. Verder zijn houten spanten bijzonder gesch...
0
0
Public

Staalframebouw

Staalframebouw: door bouwkundige keuring Amsterdam Staalframebouw leent zich voor nieuwbouw en voor renovaties. Bijvoorbeeld bij de renovatie van het voormalige hoofdgebouw van de Afdeling Weg- e Waterbouwkunde van de TU Deft uit 1923 - waar later ook nog jarenlang de oude hoofdbibliotheek van de TU was gehuisvest - viel de keuz...
0
0
Public

Staal in de woningbouw

Staal in woningbouw : Door funderingsherstel Amsterdam Het gebruik van staal in de woningbouw is uitermate divers: van een simpele latei boven een raam of een uitkragende erker tot een compleet staalskelet voor een flatgebouw. Mogelijkheden: Dit scala aan toepassingen hangt samen met de mogelijkheden van staal als constructiemat...
0
0
Public