Public

In Balans - Management en Organisatie - samenvatting hoofdstuk 31: inleiding externe verslaggeving (HAVO)

H_justin > Management en Organisatie samenvattingen
5984dbc2644db25150cd1312d795ff24_medium.Hoofdstuk 31

'Inleiding externe verslaggeving'

 

Samenvatting/begrippenlijst
Vak: Management en Organisatie
Boek: In balans (theorieboek 2b)
Klas: HAVO


§31.1: Verschil interne en externe verslaggeving

 • Interne verslaggeving: Alle informatie die binnen het bedrijf in omloop gaat. (vaak heel uitgebreide informatie)
 • Externe verslaggeving: Alle informatie die buiten het bedrijf in omloop gaat. (vaak minder informatie dan de interne verslaggeving)
  Partijen die hier voordeel aan hebben zijn:
 1. Aandeelhouders
 2. Concurrentie
 3. Werknemers
 4. Leveranciers
 5. Banken
 • De externe verslaggeving van een bedrijf is te vinden bij de Kamer van Koophandel.
 • Fiscale balans: Balans waarbij er rekening is gehouden met de regels van de fiscus (wijken af van de bedrijfseconomische regels/normale balans.
 • Fiscale winst- en verliesrekening: Winst-en verliesrekening waarbij er rekening is gehouden met de regels van de fiscus.
 • De fiscale balans en fiscale winst- en verlies rekening kan zowel intern als extern worden opgesteld.

§31.2: Jaarstukken en modellen

 • Een jaarrekening bestaat uit:
 1. Beginbalans
 2. Eindbalans
 3. Winst- en verliesrekening
 4. Toelichting
 • De balans bestaat uit:
 • Jaarverslag bestaat uit:
 1. Financiële toestand van de onderneming
 2. Gang van zaken
 3. Toekomstperspectief (=toekomstparagraaf)
 • Voorbeeld balans:
  Activa Passiva

  Vaste activa
   ►Immateriële vaste activa
  (goodwill, vergunningen, licenties, enz.)
   ►Materiële vaste activa
  (gebouw, inventaris, enz.)
   ►Financiële vaste activa
  (eigendom van andere ondernemingen)

  Vlottende activa
   ►Voorraden
   ► Vorderingen en overlopende activa
   ► Effecten

  Liquide middelen

  Eigen vermogen
   ► Aandelen kapitaal
   ► Agioreserve
   ► Herwaarderingsreserve
   ► Wettelijke en statutaire reserrves
   ► Overige reserves
   ► Nettowinst lopend boekjaar

  Voorzieningen

  Langlopende schulden

  Kortlopende schulden en overlopende passiva

 §31.3: Accountant

 • Taken van een accountant:
 1. Controleren van de jaarrekening
 2. Accountantverklaring geven voor NV's en BV's
 3. Controleren of jaarverslag volgens de wettelijke regels klopt en niet in strijd is met de jaarrekening.

§31.4: Niet-commerciële organisaties

 • Zie hoofdstuk 27 voor de complete uitleg hoe de interne verslaggeving van een niet-commerciële organisatie werkt.


Lees hier meer samenvattingen van het vak management en organisatie
(Zowel HAVO als VWO!)

---
Geschreven door H_Justin
Op dit artikel zit Copyright.
Dit artikel is geschreven tbv opleiding.

30/09/2014 09:59

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.